Naudingos nuorodos
Informacija apie vardines vakcinas

Tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų sąrašas  

Šiame sąraše rasite informaciją apie imuninius ir kraujo vaistinius preparatus, kuriems, vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ III-1 skyriaus „Specialieji neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų tiekimo reikalavimai“  reikalavimais, yra suteiktas patvirtinimas, kad numatomai tiekti imuninio ir (ar) kraujo vaistinio preparato serijai yra išduoti EEE serijos išleidimo pažymėjimas arba imuninio vaistinio preparato serijai PSO serijos išleidimo pažymėjimas ir yra imuninio vaistinio preparato gamintojo parengtas planuojamos įvežti serijos suvestinis gamybos ir kontrolės protokolas bei su VVKT suderintas centralizuotai perkamo neregistruoto imuninio ir (ar) kraujo vaistinio preparato pakuotės lapelio vertimas į lietuvių kalbą.  


Šiuo metu į Lietuvos Respublikos rinką šios dvi vakcinos yra tiekiamos kaip vardinės.

BCG FreezeDriedGlutamatevaccine – vakcina nuo tuberkuliozės (BCG),liofilizuota

-           Daugiau informacijos apie šią vakciną galite rasti Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) puslapyje.

-          Šios vakcinos pakuotės lapelį anglų / prancūzų / rusų kalbomis galite rasti čia.

-          Šios vakcinos pakuotės lapelį lietuvių kalba galite rasti čia (informacija ruošiama).

-          Daugiau informacijos apie tuberkuliozę galite rasti čia.

 

TRESIVAC (Measles, MumpsandRubellaVaccine (Live) I.P. (Freeze-Dried) – vakcina nuo tymų, epideminio parotito (kiaulytės) ir raudonukės (gyvoji), liofilizuota.

-          Daugiau informacijos apie šią vakciną galite rasti PSO puslapyje.

-          Šios vakcinos pakuotės lapelį anglų / ispanų / prancūzų kalbomis galite rasti čia.

-          Šios vakcinos pakuotės lapelį lietuvių kalba galite rasti čia (informacija ruošiama).

-          Daugiau informacijos apie tymus, epideminį parotitą (kiaulytę) ir raudonukę galite rasti čia.

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikoje tiekiamas vardines (vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėse nurodyta, jog vardinis vaistinis preparatas turi būti registruotas bent vienoje kitoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje) vakcinas galima rasti PSO puslapyje.

PSO vakcinų sąrašas, kurioms vykdomas išankstinis vertinimas. Išankstinio vertinimo tikslas yra patikrinti, ar vakcinos atitinka atitinkamos Jungtinių Tautų agentūros specifikacijas ir yra gaminamos ir prižiūrimos laikantis PSO rekomenduojamų geros gamybos praktikos ir geros klinikinės praktikos principų.

 

Svarbu atminti!

Vakcinos, kaip ir visi vaistai, gali turėti  šalutinį poveikį. Būtina žinoti, jog kiekvienas pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (NRV) į vakciną prisideda prie vakcinų saugumo. Visa informacija, gaunama apie pasireiškusias NRV, yra analizuojama ir vertinama. Jeigu Jums pasireiškė NRV, praneškite apie ją gydytojui arba VVKT, paskambinę nemokamu telefonu, numeriu 8 800 76568 arba tiesioginiai internetu užpildę šią formą.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 13:54:44