Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Valstybės tarnautojams, įstaigai ir įstaigos padaliniams nustatytos užduotys
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
 • Paslaugos
 • Sveikatos technologijų vertinimas
 • Informacija pareiškėjams
  Informacija gydytojų atstovams ir pacientų organizacijoms
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Vaistinių preparatų registruotojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  Farmakologinio budrumo inspekcijos
  NRV ataskaitos
 • Apsinuodijimų informacijos biuras
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Standartiniai terminai ir jų apibrėžtys
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Pranešėjų apsauga
 • Naujienos
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2020-09-21

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl ulipristalio acetato vartojimo
  2020-09-21

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) patvirtino, kad vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra 5 mg ulipristalio acetato (Esmya ir kitų generinių vaistų), vartojimas gimdos fibromai gydyti gali sukelti kepenų pažeidimą, įskaitant kepenų transplantacijos poreikį. PRAC, išanalizavęs visus turimus duomenis, rekomendavo panaikinti šių vaistinių preparatų registraciją.

  Dėl ranitidino vartojimo
  2020-09-21

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (toliau –  CHMP) patvirtino savo ankstesnę rekomendaciją sustabdyti visų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra ranitidino, registraciją Europos Sąjungoje. CHMP, paprašius vienam iš ranitidino registruotojų pakartotino vertinimo, dar kartą įvertino 2020 m. balandžio mėn. priimtą nuomonę, susijusią su veikliojoje medžiagoje rastu nedideliu N-nitrozodimetilamino (NDMA) priemaišos kiekiu.

  Dėl deksametazono naudojimo COVID-19 ligai gydyti
  2020-09-21

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (toliau – CHMP), įvertinęs RECOVERY tyrimo (kuriame dalyvavo hospitalizuoti COVID-19 liga sergantys pacientai, gydomi deksametazonu) rezultatus, nusprendė, kad deksametazonas, gali būti skiriamas COVID-19 liga sergantiems pacientams, kuriems reikalinga deguonies terapija (nuo papildomo gydymo deguonimi iki invazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos).

  Dėl vaistinio preparato tiekimo sutrikimo
  2020-09-18

  Informuojame, kad laikinai sutriko šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2020-09-18

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Encepur adults (erkinio encefalito virusas (K23 padermės), inaktyvuotas))1,5 µg/0,5 ml injekcinė suspensija užpildytame švirkšte 0,5 ml N1, Protamine sulphate LEO Pharma (protamino sulfatas) 1400 TV/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 5 ml N50, Fucicort (fuzido rūgštis/betametazonas) 20 mg/1 mg/g kremas 15 g N1, Fucidin H (fuzido rūgštis/hidrokortizono acetatas) 20 mg/10 mg/g kremas 15 g N1 ir Advantan Milk (metilprednizolono aceponatas) 1 mg/g odos emulsija 20 g N1 Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“ sąrašo atnaujinimo
  2020-09-17

  Informuojame, kad VVKT svetainėje atnaujinti duomenys apie „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“:

  Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
  2020-09-16

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Anesia [Propofol Norameda] (propofolis) 10 mg/ml injekcinė ar infuzinė emulsija 20 ml N5   Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2020-09-16

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistininkai raginami būti aktyvesniais pranešant apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą
  2020-09-15

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) stiprina rinkoje esančių vaistų saugumo stebėseną ir ragina visuomenę būti aktyvesne pranešant apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą (ĮNR).  Taip pat atkreipia dėmesį, kad ypač daug šioje srityje galėtų padėti vaistininkai, mat jie kasdien susiduria su vaistus įsigyjančiais žmonėmis, konsultuoja vaistų vartojimo klausimais. Kol kas iš vaistininkų sulaukiama itin mažai pranešimų apie ĮNR – per metus vos po keliolika. Tikimasi, kad artimiausiu metu situacija keisis iš esmės.

  Vaistų didmeninio platinimo įmonių ir lygiagretaus importo įmonių dėmesiui!
  2020-09-11

  Vokietijos Paul-Ehrlich-Institut informuoja apie centrinės registracijos vaistinio preparato  Humira 40 mg / 0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje, gamintojas Abbvie, serijos 1123409 falsifikavimo atvejį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2020-09-11

  Informuojame, kad laikinai sutriko šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2020-09-11

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Plaquenil (hidroksichlorokvinas) 200 mg plėvele dengtos tabletės N30, Canocord (kandesartano cileksetilas) 16 mg tabletės N28  ir Diphereline (triptorelinas) 11,25 mg milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai N1 Lietuvos Respublikos rinkai.

  Sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistų platinimo įmonių dėmesiui!
  2020-09-10

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) primena, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), prieš panaudodamos vaistus pacientams, turi patikrinti receptinių vaistų pakuočių apsauginius įtaisus ir nacionalinės kaupyklos sistemoje deaktyvinti unikalius identifikatorius.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2020-09-09

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Alkeran (melfalanas) 50 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N1  ir Fraxiparine (nadroparino kalcio druska) 2850 anti-Xa TV/0,3 ml injekcinis tirpalas 0,3 ml N10 Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo sutrikimo
  2020-09-09

  Informuojame, kad laikinai sutriko šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2020-09-07

  Informuojame, kad laikinai sutriko šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
  2020-09-07

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Tinidazol Polpharma (tinidazolas) 500 mg plėvele dengtos tabletės Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2020-09-04

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Diane (ciproteronas/ etinilestradiolis) 2000 µg/35 µg dengtos tabletės N21 ir YAZ (etinilestradiolis/drospirenonas) 0,02 mg/3 mg plėvele dengtos tabletės N28 Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
  2020-09-03

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Temozolomide Teva (temozolomidas) 100 mg kietosios kapsulės N5  Lietuvos Respublikos rinkai.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba