Naudingos nuorodos
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tiekimo ir įsigijimo taisyklės

Taisyklės, nustatytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“  ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“, yra skirtos:

 

1. Gamybos ir didmeninės prekybos įmonėms

 

Gamybos ir didmeninės prekybos įmonės gali tiekti narkotinius ir (ar) psichotropinius vaistinius preparatus (vaistines medžiagas) tik juridiniams asmenims, turintiems licencijas:

 • verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;
 • verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų  didmenine prekyba, importu ir eksportu;
 • verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;
 • verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;
 • asmens sveikatos priežiūros veiklos.

 

2. Vaistinėms

 

Vaistinės gali įsigyti narkotinius ir (ar) psichotropinius vaistinius preparatus (vaistines medžiagas) tik iš juridinių asmenų, turinčių licencijas:

 • gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas;
 • verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;
 • verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu.

 

Vaistinės gali tiekti narkotinius ir (ar) psichotropinius vaistinius preparatus (vaistines medžiagas):

 • gyventojams.  

 

Reikalavimai receptams, pardavimo taisyklės

 

1. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra į II sąrašą įtrauktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų (narkotinių vaistų):

 • išrašomi specialiajame (2 formos) recepto blanke;
 • jei vaistas kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų – pildomi 2 formos ir 3 formos receptų blankai;
 • viename recepto blanke galima išrašyti tik vieną narkotinį vaistą;
 • vienu metu galima išrašyti du skirtingo – modifikuoto ir nemodifikuoto – veikimo narkotinius vaistus; vaistai išrašomi atskiruose receptų blankuose;
 • vaistai recepte nurodomi bendriniais pavadinimais;
 • dozuočių skaičius rašomas žodžiais;
 • išrašytas 2 formos receptas galioja 5 d., įskaitant recepto išrašymo dieną;
 • parduoti narkotinių vaistų galima visoje šalies teritorijoje neatsižvelgiant nei į asmens, kuriam išrašytas receptas, gyvenamąją vietą, nei į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje išrašytas receptas, vietą;

 • draudžiama parduoti narkotinius vaistus vaikams iki 18 metų amžiaus; farmacijos specialistas turi teisę paprašyti, kad receptą pateikęs asmuo parodytų asmens dokumentą;
 • draudžiama ambulatoriniam gydymui išrašyti remifentanilio;
 • draudžiama išrašyti pakaitiniam gydymui skirtų vaistinių preparatų receptus;
 • pardavus vaistus, 2 formos receptų blankai vaistinėje saugomi 3 metus.

 

2. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra į III sąrašą įtrauktų psichotropinių medžiagų (psichotropinių vaistų):

 

 • išrašomi 2 formos recepto blanke;
 • viename recepto blanke galima išrašyti tik vieną psichotropinį vaistą;
 • jei vaistas kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pildomas 3 formos recepto blankas;
 • draudžiama parduoti psichotropinius vaistus vaikams iki 18 metų amžiaus; farmacijos specialistas turi teisę paprašyti, kad receptą pateikęs asmuo parodytų asmens dokumentą;
 • draudžiama ambulatoriniam gydymui išrašyti ketamino;
 • pardavus vaistus, receptai vaistinėje saugomi 1 metus.

 

Leidžiamas išrašyti (parduoti) vaistų kiekis

 

1. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra į II sąrašą įtrauktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų (narkotinių vaistų):

 • visų leidžiamų vartoti ambulatoriškai injekcinių formų, nemodifikuoto atpalaidavimo geriamųjų formų, poliežuvinių tablečių, žvakučių galima išrašyti iki 15 d. gydymo kursui;
 • morfino vienu kartu leidžiama išrašyti ne daugiau kaip 8 g, petidino – ne daugiau kaip 1 g; skausmo malšinimui skiriamą dozę leidžiama didinti ir išrašymo normą leidžiama viršyti 3 kartus recepte pažymint „Ypatingas paskyrimas“ ir papildomai patvirtinant gydytojo parašu ir asmeniniu spaudu; tačiau ir šiuo atveju išrašymo trukmė negali viršyti 15 d. gydymo kurso;
 • visų geriamųjų modifikuoto atpalaidavimo formų, transderminių pleistrų galima išrašyti iki 30 d. gydymo kursui;
 • kompensuojamųjų transderminių pleistrų, kai jie skiriami kartu su narkotiniais injekciniais ar nemodifikuoto atpalaidavimo geriamaisiais vaistais, poliežuvinėmis tabletėmis, žvakutėmis, galima išrašyti ne ilgesniam kaip 15 dienų kursui;

 

2. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra į III sąrašą  įtrauktų psichotropinių medžiagų (psichotropinių vaistų):

 • barbitūratų ir jų darinių (fenobarbitalio) iki 20 tablečių ar ampulių;
 • benzodiazepinų (alprazolamo, bromazepamo, brotizolamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, nitrazepamo, oksazepamo, temazepamo, triazolamo) iki 60 tablečių arba 30 ampulių, bet neviršijant 30 dienų gydymo kurso;
 • kitų psichotropinių vaistų vienu kartu galima išrašyti ne ilgesniam kaip 30 dienų kursui.

 

 

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ)

 

Įstaigos, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijas, narkotinius ir (arba) psichotropinius vaistinius preparatus gali įsigyti iš juridinių asmenų, turinčių licenciją:

 • gaminti narkotinius ir (arba) psichotropinius vaistinius preparatus,
 • užsiimti narkotinių ir (arba) psichotropinių vaistinių preparatų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu.

 

Įmonės, neturinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijų, narkotinius ir (arba) psichotropinius vaistinius preparatus gali įsigyti iš juridinių asmenų (vaistinių), turinčių licenciją užsiimti narkotinių ir (arba) psichotropinių vaistinių preparatų mažmenine prekyba.

  

Užsakymai vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra į II sąrašą įtrauktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų (narkotiniams vaistams), išrašomi atskiruose blankuose 2 egzemplioriais. Užsakymo blanke nurodomas narkotinio vaisto prekinis pavadinimas, stiprumas, kiekis, taip pat paskirtis. Pagal užsakymus narkotiniai vaistai išduodami tik medicinos ar farmacijos darbuotojams, pateikusiems įgaliojimą, kuris išduodamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

 

Leidžiamas įsigyti narkotinių vaistų kiekis

 • ASPĮ vaistinėms – ne ilgesniam kaip 30 dienų poreikiui;
 • ASPĮ, neturinčioms savo vaistinių, bet turinčioms įrengtas laikimo patalpas, ne ilgesniam kaip 30 dienų poreikiui;
 • ASPĮ neturinčioms įrengtų laikymo patalpų, ne ilgesniam kaip 5 dienų poreikiui (išskirus greitosios medicinos pagalbos stotis);
 • Įstaigos greitosios medicinos pagalbos skyriai, ne ilgesniam kaip 15 dienų pareikiui. 

 

Specialiųjų receptų blankai

 • Įsigyjami UAB "Universiteto vaistinė" (Gedimino pr. 27 / Jakšto g. 2, Vilnius, tel. (8-5) 2610135);
 • ASPĮ jų laikoma ne daugiau, negu gali reikėti per 6 mėnesius;
 • Gydytojui vienu metu išduodama ne daugiau kaip 20.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-29 11:09:29