Naudingos nuorodos
9. Farmacinės veiklos su farmacijos produktais kontrolė

9.0 Farmacinės veiklos su farmacijos produktais kontrolė 

9.0.1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Įstatymas)
(Lietuvos Respublikos Seimas/X-709/2006-06-22/Įsigalioja nuo 2006-07-18)
 

9.1 Gamyba ir jos kontrolė

9.1.1. Dėl Vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo (Įsakymas)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas /V-268/2004-04-23/Įsigalioja nuo 2004-04-30)

9.1.2. Geros gamybos praktikos vadovas

9.1.3. Dėl Gamybos licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir Geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas / V-518/2014-04-25/ Įsigaliojo nuo 2014-05-01)

9.1.4. Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo informacija procedūrų sąvadas (pasikeitimai nuo 2001-09-21)


9.2 Didmeninis platinimas ir jo kontrolė

9.2.1. Dėl farmacinės veiklos vykdymo pagal vaistinių preparatų gerą platinimo praktiką 
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas / V-524/2014-05-05/ Įsigaliojo nuo 2014-05-07)

9.2.2. Dėl 2013 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos Gairės dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos (OL 2013 C 343, p.1)

9.2.3. Dėl Didmeninio platinimo licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų platintojų ir importuotojų atitikties geros platinimo praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir geros platinimo praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-762/2014-07-03/Įsigaliojo nuo 2014-07-08)

 9.2.4. Bendrijos inspektavimo ir pasikeitimo informacija procedūrų sąvadas (pasikeitimai nuo 2001-09-21)

 
 9.3 Vaistinių ir gamybinių vaistinių veikla ir jos kontrolė

9.3.1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“ pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas / V-308/2014-03-03/ Įsigaliojo nuo 2014-05-01)

9.3.2. Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-494/2007-06-15/ Įsigaliojo nuo 2007-09-22)

9.3.3. Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/805/2007-08-08/Įsigaliojo nuo 2007-08-19)

9.3.4. Dėl Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/670/2012-06-06/Įsigaliojo nuo 2014-01-01)

9.3.5. Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/112/2002-03-08/pakeitimai)

9.3.6. Dėl vaistinių prekių laikymo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-1011/2006-11-28/ Įsigaliojo nuo 2007-01-01. Pakeitimas/2016-12-29/Nr. V-1489)

9.3.7. Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-374/2005-05-09/ Įsigaliojo nuo 2005-05-15)

9.3.8. Dėl Kartinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaistinių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-583/2011-06-08/ Įsigaliojo nuo 2011-01-01)

9.3.9. Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-450/2003-07-11/ Įsigaliojo nuo 2003-08-14)


Visas teisės aktų sąrašas yra skelbiamas čia .
 

9.4 Gera laboratorinė praktika

9.4.1. Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo (Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/612/564/411/2001-11-23/Įsigalioja nuo 2004-01-01/Valstybės žinios, 2001, Nr.102-3643)

9.4.2. Dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) taisyklių neklinikinių (eksperimentinių) laboratorijų tyrimams (Įsakymas, Taisyklės)
(Sveikatos apsaugos ministerija/155/1999-04-12/Įsigalioja nuo 1999-04-22/Valstybės žinios, 1999, Nr.35-1053)
 

9.5 Vaistų kokybės kontrolė

9.5.1. Dėl bandinio ėmimo, pateikimo ištyrimui ir (ar) ženklinimo įvertinimui ir bandinio tyrimų ir (ar) ženklinimo įvertinimo rezultatų įforminimo ir jų valdymo tvarkos aprašo bei bandinio ėmimo protokolo formos patvirtinimo (VVKT įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/(1.4)1A-496/2013-05-06/Įsigalioja nuo 2013-05-12/Valstybės žinios, 2013, Nr.49-2468)
 

9.6. Patikrinimų atlikimo taisyklės
  
9.6.0. Dėl Gamybos licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir Geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 (Įsakymas)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas / V-518/2014-04-25/ Įsigaliojo nuo 2014-05-01) 

9.6.1. Dėl Didmeninio platinimo licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų platintojų ir importuotojų atitikties geros platinimo praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir geros platinimo praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas / V-762/2014-07-03/ Įsigaliojo nuo 2014-07-08)  

9.6.2. Dėl vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, vaistinės tikslinio tikrinimo pažymos formų patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-49/2012-01-12/Įsigalioja nuo 2012-01-14/Valstybės žinios, 2012, Nr.8-317)
   
9.6.3. Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistų reklamuotojų vizitų taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos tikrinimo pažymos formos patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-105/2012-01-23/Įsigalioja nuo 2012-01-26/Valstybės žinios, 2012, Nr.12-552)
    
9.6.4. Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-989/2012-10-01/Įsigalioja nuo 2012-10-07/Valstybės žinios, 2012, Nr.116-5915)
   
9.6.5. Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato Klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-72/2011-01-26/Įsigalioja nuo 2011-01-29/Valstybės žinios, 2011, Nr.12-567)

9.6.6. Dėl vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių patikrinimų taisyklių ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės patikrinimo pažymos formos patvirtinimo (Įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-116/2020-01-24/Įsigalioja nuo 2020-01-25
  

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-07 13:45:48