Naudingos nuorodos
Tarnyboje su oficialiu vizitu lankosi Lenkijos agentūrų atstovai

 Šią savaitę Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (VVKT) su oficialiu vizitu lankosi dviejų Lenkijos agentūrų – Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registravimo tarnybos bei Sveikatos technologijų vertinimo ir tarifų sistemos agentūros atstovai.
 
Susitikimų metu vertinamas bendradarbiavimo susitarimo su Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registravimo tarnyba įgyvendinimas, Tarnybų tolimesnio bendradarbiavimo kryptys, skiriant dėmesį COVID-19 vakcinų įsigijimo per Europos Komisiją procesams, klinikinių tyrimų inspektavimo, Vaistų registracijos sritims.
 
Vizito metu numatytas svečių lankymasis ir VVKT padalinyje, įsikūrusiame Kaune. Čia bus derinamos dvišalio bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje gairės, apsikeista pozicijomis dėl galimo Višegrado memorandumo pratęsimo ir šalių bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityse plėtra.