Naudingos nuorodos
Vaistinių dėmesiui!

Informuojame apie leidžiamus išparduoti kompensuojamuosius vaistinius preparatus užsienio kalba paženklintomis pakuotėmis ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, kurie buvo įrašyti į 2020 m. I ketvirčio, bet nepateko į 2020 m. II ketvirčio Kompensuojamųjų vaisinių preparatų kainyną.