Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2018 metais

Informacija apie klinikinius tyrimus 2017 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2016 m.

Informacija apie klinikinius tyrimus 2015 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2014 m. 
Informacija apie klinikinius tyrimus 2013 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2012 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2011 m.  
Informacija apie klinikinius tyrimus 2010 m. 
Informacija apie klinikinius tyrimus 2009 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2008 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2007 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2006 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2004 - 2005 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2004 m.

Bendrieji 2018 m. duomenys apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas

 

2018 m. buvo suorganizuota 12 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Tarybos sprendimų pagrindu priimti sprendimai dėl 80 prašymų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (77 – komerciniams tyrimams, 3 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 75 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (4 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo, dar 1 atveju klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta).

Klinikinių tyrimų paraiškų vertinimo savanoriškos harmonizavimo procedūros (VHP) metu gauta ir svarstyta 10 klinikinių tyrimų paraiškų (1 VHP procedūros atveju VVKT atliko referentinės šalies funkcijas).

1 lentelė. 2018 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.

 

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

5

II fazė

12

II/III fazė

2

III fazė

59

IV fazė

2

Iš viso KT paraiškų:

80

 

 

2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2018 m.

Duomenys apie KT

2004
m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013
 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

74

96

76

58

80

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

49

51

52

41

46

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

233

291

249

194

245


 

3 lentelė. 2018 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal medicinos mokslo sritis


Medicinos mokslo sritis

KT skaičius

Alergologija

1

Chirurgija

2

Endokrinologija

7

Gastroenterologija

22

Ginekologija

1

Hematologija

2

Infektologija

2

Kardiologija

1

Nefrologija

5

Neurologija

4

Oftalmologija

4

Onkologija

12

Pediatrija

6

Psichiatrija

2

Pulmonologija

1

Reumatologija

4

Urologija

4

Iš viso paraiškų:

80Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 15:21:52