Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2010 metais

2010 m. bendrieji duomenys

 

2010 m. buvo organizuota 11 Farmakologinio budrumo, geros laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros komisijos (toliau – Komisijos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstytos 87 paraiškos išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (visos paraiškos teiktos komercinių tyrimų užsakovų). Komisijos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti 76 leidimai atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus; 6 klinikiniams tyrimams atlikti leidimai neišduoti. 5 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Komisijos sprendimo priėmimo.

 

 

2010 m. gautų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų fazes (1 lentelė)

 

1 lentelė.

Klinikinio tyrimo (KT) fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

0

II fazė

15

II/III fazė

3

III fazė

69

IV fazė

0

Iš viso KT:

87

 

 

Duomenys apie klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje 2004 – 2010 m. (2 lentelė)

 

2 lentelė.

Duomenys apie KT

 

 

 

 

 

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

 


 

 

2010 m. išduotų leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus skaičius pagal tyrėjų specialybę (3 lentelė)

 

3 lentelė.

Tyrėjų specialybė

KT skaičius

Alergologija

2

Chirurgija

7

Endokrinologija

8

Ginekologija

1

Hematologija

3

Infektologija

3

Kardiologija

5

Nefrologija

3

Neurologija

8

Oftalmologija

1

Onkologija

11

Pediatrija

2

Psichiatrija

10

Pulmonologija

5

Reumatologija

18

 

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-18 10:05:28