Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems būti Europos vaistų agentūros akredituotais ekspertais

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) ir yra atsakinga už šalies mokslinių resursų koordinavimą, vertinant ir prižiūrint vaistinių preparatų kokybę, saugumą, veiksmingumą ir farmakologinį budrumą.


VVKT, siekdama įgyvendinti minėtus įsipareigojimus, skelbia viešą kvietimą asmenims, pretenduojantiems būti įrašytais į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (toliau – Sąrašą). Į šį Sąrašą įtraukiami asmenys įvairioms EVA veikloms vykdyti, iš kurių viena – vertinimo protokolo (-ų) parengimas dalyvaujant mokslinio patarimo procedūrose ar Europos Komisijos sprendimu registruojamų vaistinių preparatų mokslinių ekspertizių registracijos ar poregistracinėse procedūrose.

Pretendentai bus atrenkami, atsižvelgiant į asmens kompetencijas ir reikalingą ekspertų poreikį darbui VVKT bei EVA ir pagal poreikį kviečiami dalyvauti EVA mokslinėse ekspertizėse. Už pastarąsias bus apmokama VVKT nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą iš EVA.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. turėti gamtos (biologijos kryptis) , medicinos ir sveikatos (medicinos, farmacijos ar visuomenės sveikatos kryptis) ar žemės ūkio mokslų (veterinarijos kryptis) srities ar kitą reikalingą vaistiniam preparatui vertinti ar kitai EVA veiklai vykdyti magistro ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. gebėti savarankiškai analizuoti, kritiškai vertinti pateiktus duomenis ir parengti vertinimo protokolus ar ataskaitas;
  3. mokėti dirbti programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
  4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusiųjų B2 lygiu.

Jeigu nusprendėte dalyvauti atrankoje, prašome atsiųsti el.paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos, ant kiekvieno puslapio pasirašytus, dokumentus:

  1. Prašymą dėl įrašymo į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma).
  2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.
  3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma).
  4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167.