Naudingos nuorodos
Poveikio priemonių ūkio subjektams taikymas ir apskundimo tvarka

2021 m. duomenys apie ūkio subjektus, kuriems buvo sustabdyta/apribota veikla

Tarnybos viršininko įsakymai dėl poveikio priemonių taikymo pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 751 straipsnį, per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Nutarimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 621 – 624 straipsnių nustatyta tvarka, gali būti skundžiami per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos apylinkės teismui pagal institucijos buvimo vietą, skundą paduodant per Tarnybą.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-24 15:47:29