Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2015 metais

2015 m. duomenys apie klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje

2015 m. buvo suorganizuota 13 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstyti 96 prašymai išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (93 – komerciniams tyrimams, 3 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 92 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (4 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo, galutinių neigiamų Tarybos sprendimų priimta nebuvo). 


1 lentelė. 2015 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.


KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I/II fazė

1

II fazė

18

II/III fazė

1

III fazė

71

IV fazė

5

Iš viso KT paraiškų:

96


2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2015 m.

Duomenys apie KT

 

2004 m.

 

2005 m.

 

2006 m.

 

2007 m.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

74

96

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

49

51

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

233

291

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 lentelė. 2015 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal medicinos mokslo sritis.

Medicinos mokslo sritis

KT skaičius

Alergologija

1

Chirurgija

1

Dermatologija

5

Endokrinologija

11

Gastroenterologija

14

Ginekologija

1

Hematologija

5

Infektologija

4

Kardiologija

5

Neurologija

10

Odontologija

1

Oftalmologija

3

Onkologija

11

Pediatrija

6

Psichiatrija

2

Pulmonologija

8

Reumatologija

7

Urologija

1

Iš viso paraiškų:

96

 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-13 09:28:54