Naudingos nuorodos
Pažeidimai

Informacija apie reklaminės veiklos subjektus, kuriems taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu

Nr. V-1128 ,  40.2,  40.3  papunkčiuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta

administracinė nuobauda

 

Vadovaudamasi Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-1128, 42 punktu, Tarnyba savo interneto svetainėje 1 metus skelbia informaciją apie reklaminės veiklos subjektą, kuriam taikyti Taisyklių 40.2, 40.3 punktuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta administracinė nuobauda, nurodydama vaistinių preparatų reklamos reikalavimus pažeidusio reklaminės veiklos subjekto rekvizitus (juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą ar fizinio asmens vardą, pavardę) ir padarytą pažeidimą.

  

  Informacija apie reklaminės veiklos subjektą, kuriam buvo taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 40.2, 40.3 papunkčiuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) 

 Nr. 

Informacija apie reklaminės veiklos subjektą

Padarytas pažeidimas

Juridinio asmens pavadinimas,
 
teisinė forma

Buveinės adresas

Juridinio asmens kodas

Įstatymų nuostatos

VP RT nuostatos

440. UAB „Nemuno vaistinė“

Taikos pr. 104D,
 
LT-51198 Kaunas

134778482   FĮ 49 str. 2 d. VP RT 13.4 p. 
441. UAB „MRA“

Žirnių g. 26F
 
LT-02120 Vilnius

126233653   FĮ 49 str. 2 d.  -
442. puoselekgrozi.lt 

Svajonių g. 4, LT-10103 Vilnius

927031 FĮ 50 str. 2 d. 2 p. VP RT 5 p., 6 p.
443. „SWAY agentūra“

 Manufaktūrų g. 20-209
 
LT-11342 Vilnius

 - FĮ 50 str. 4 d. 1 p.  VP RT 5 p., 6 p.

444.

UAB „Servier Pharma“

Konstitucijos pr. 7
 
LT-09308 Vilnius

 300088003

FĮ 49 str. 2 d.

VP RT 18, 20 p.


445.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG filialas Lietuvoje

Ukmergės g. 219
 
LT-07152 Vilnius


 302444188


 -


 VP RT 8 p.

446.

UAB „Vitabalans“

Užupio g. 25-24
 
LT‑01202 Vilnius

  300084389   -

 VP RT 8 p.

 447. 

UAB „KRKA Lietuva“

 Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių kaimas
 
LT-14013 Vilniaus raj.

  302459877 FĮ 49 str. 2 d., NPMKĮ 6 str. 1 d. 

VP RT 16.1.5 - 16.1.8., 16.31, 16.32, 20 p. 

 
 
 

Informacija apie pažeidimus, už kuriuos yra teismo skirta administracinė nuobauda 

 Nr. 

Fizinio asmens vardas, pavardė

Padarytas pažeidimas

     

Vartojami trumpiniai:

FĮ - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas

RĮ - Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

NPMKĮ - Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

VP RT - Vaistinių preparatų reklamos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

            2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128
ANK – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 


Aktuali redakcija, 2023-04-11

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-10 09:07:10