Naudingos nuorodos
Klinikinių tyrimų užsakovų ir jų atstovų dėmesiui

Primename, jog klinikinių tyrimų, kuriuos ketinama vykdyti pagal Direktyvos 2001/20/EB nuostatas, paraiškos Tarnyboje bus priimamos iki 2023 m. sausio 30 d. (imtinai), kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (toliau - Reglamentas). Nuo 2023 m. sausio 31 d. naujas klinikinių tyrimų paraiškas bus privaloma teikti tik pagal naująjį Reglamentą. Klinikinių tyrimų paraiškas užsakovai ar jų įgalioti atstovai privalės pateikti elektroniniu formatu per ES klinikinių tyrimų informacinę sistemą.