Naudingos nuorodos
Informacija apie VVKT patikrinimus

Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau- Tarnyba) viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-989 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo“, Tarnyba atlieka planinius ir tikslinius Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) patikrinimus.
  
Aktualią informaciją apie šiais metais suplanuotus ASPĮ patikrinimus galima rasti čia.
  
ASPĮ patikrinimo klausimyną galima rasti čia

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-09 08:22:07