Naudingos nuorodos
Kokias profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo programas turi išklausyti farmacijos specialistai?

Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, nustato, kad farmacijos specialistas, nuo 2022-05-01, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino profesinę kvalifikaciją. Į šį laiką įskaičiuojamos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos priede nurodytos minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinės programos.

Programos pavadinimas

Minimali programos trukmė ir reikalavimai

Pirmoji medicinos pagalba

8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti (Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą)

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas

6 val.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-05 11:28:10