Naudingos nuorodos
Dėl 2022 m. vasario 21 d. Europos Komisijos sprendimo

2022 m. vasario 21 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos takrolimuzo (sisteminio poveikio formų), registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.


Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl infekcijų, toksinio poveikio inkstams rizikos bei sąveikos su flukloksacilinu,  trimetoprimu ir sulfametoksazolu, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.

 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia