Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti Europos vaistų agentūros Augalinių vaistinių preparatų komiteto nariu ar pakaitiniu nari

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) skiria atstovus į Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) mokslinius komitetus. Šiuo metu ieškome pagrindinio ir pakaitinio nario į EVA Augalinių vaistinių preparatų komitetą (toliau – Komitetas), kuris sudaro Europos Sąjungos monografijas, apimančias augalinių medžiagų medicininį vartojimą ir augalinių vaistinių preparatų pripažinto ir (arba) tradicinio naudojimo terapinį naudojimą ir saugias sąlygas, parengia Europos Sąjungos augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, skirtų naudoti tradiciniuose augaliniuose vaistuose, sąrašą. Šis komitetas taip pat parengia mokslines gaires ir reguliavimo rekomendacijas, kurios padėtų įmonėms parengti augalinių vaistinių preparatų leidimo prekiauti ir registravimo paraiškas, vykdo kitas EVA nustatytas funkcijas.


Išsamią informaciją apie Komiteto veiklą galite rasti EVA interneto svetainėje: https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-herbal-medicinal-products-hmpc

Atstovą į Komitetą iš pretendentų atrinks VVKT. Atstovas, prieš skiriant jį Komiteto nariu, bus įrašytas į EVA akredituotų ekspertų sąrašą.

Kviečiame iki 2020 m. gruodžio 23 d. atsiųsti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui el. paštu: [email protected] šiuos pasirašytus dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą dėl dalyvavimo šio komiteto veikloje.  
  2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.
  3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma).
  4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma)

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: [email protected] arba telefonu +370 672 93 167.