Naudingos nuorodos
Valstybės rinkliava

Nuo 2022 m. sausio 31 d. pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, įsigaliojo nauji valstybės rinkliavų už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas).

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo„ (toliau  Nutarimas  – Nr. 469) 2.4 papunktyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, todėl teikiant klinikinio vaistinio preparato tyrimo paraiškas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, taikomi iki Nutarimo Nr. 469 įsigaliojimo (2022 05 07) galioję rinkliavų dydžiai ir už paraišką mokama valstybės rinkliava – 950 EUR.Kam ir kaip mokėti?

 
Valstybės rinkliava už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas mokama Valstybinei  mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
   
Lėšų gavėjas: 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752. Adresas:   Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva). 
   
Įmokos kodas  - 5750 (privaloma  nurodyti atliekant tiek vietinį, tiekt tarptautinį pavedimą)
   
Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: 

Banko pavadinimas

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

SWIFT kodas

AB DNB bankas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AGBLLT2X

AB SEB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

CBVILT2X

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

CBSBLT26

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

SMPOLT22

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

NDEALT2X

„Swedbank", AB

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

HABALT22

UAB Medicinos bankas

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

MDBALT22

 

Daugiau informacijos apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima rasti čia.   

        
Ką pateikti kartu su teikiamomis paraiškomis ir (ar) dokumentais?
 

  • Dokumentą, įrodantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą Valstybinei mokesčių inspekcijai (banko kvitą arba originaliu parašu  ir mokėtojo arba įgalioto juridinio asmens spaudu patvirtintą pavedimo internetu kopiją). 

 

Valstybės rinkliavos susigrąžinimas
 
Susigrąžinti  iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  sumokėtą neteisingo dydžio valstybės rinkliavą arba valstybės rinkliavos permoką galima užpildžius atitinkamą  VMI patvirtintą formą ir gavus VVKT patvirtinimą, kad sumokėti pinigai nebuvo panaudotiPastaba. Pateikti paraiškas galima tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. VVKT neišrašo pranešimų ar sąskaitų faktūrų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

  

Informacija dėl valstybės rinkliavos, teikiant paraiškas teikiama tel. (8 673) 13235.Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-19 09:25:06