Naudingos nuorodos
Kokius dokumentus turi pateikti vaistininko praktikos licencijos turėtojas, norėdamas patikslinti licencijos duomenis (pvz., vardą ir (ar) pavardę)?

Vaistininko praktikos licencijos turėtojas, norėdamas patikslinti savo turimos vaistininko praktikos licencijos duomenis, turi prisijungti prie el. licencijavimo sistemos „VAPRIS“ ir pateikti šiuos dokumentus:

  • paraišką patikslinti vaistininko praktikos licenciją;
  • pavardės (-ių) ir (ar) vardo (-ų) keitimo dokumento kopiją, jeigu jie neatitinka nurodytų pateiktuose dokumentuose;
  • Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių) ar paso, ar kito Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento, leidžiančio nuolat ar laikinai gyventi ar leidžiančio dirbti Lietuvos Respublikoje; ar Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio asmens dokumento kopiją;
  • valstybės rinkliavos mokėjimo nurodymo kopiją.

Jeigu teikiama popierinė paraiška patikslinti vaistininko praktikos licenciją ir kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai, paraiška patikslinti vaistininko praktikos licenciją turi būti patvirtinta licencijos turėtojo arba jo įgalioto atstovo parašu bei turi būti pateikiamos Taisyklėse nurodytų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. Dokumentų kopijos taip pat gali būti patvirtintos įstaigos, kurioje dirba licencijos turėtojas. Šiuo atveju dokumente turi būti nurodoma žyma „Kopija tikra“ bei dokumento tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-13 16:12:26