Naudingos nuorodos
Supaprastintos STV Rekomendacijos ir Protokolo formos

Supaprastintos STV Rekomendacijos ir Protokolo formos

 Atsižvelgiant į sukauptą Sveikatos technologijų vertinimo (toliau - STV) skyriaus patirtį ir siekiant efektyvesnio STV vertinimo, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko

2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-839 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1418 „Dėl sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo protokolo ir kitų susijusių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos ir nuo 2022 liepos 23 d. įsigaliojo supaprastintos STV rekomendacijos dėl vaistinio preparato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai ir sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo protokolo formos.

Naujų vaistinių preparatų vertinimas nuo šiol bus aiškesnis ir efektyvesnis. Su Rekomendacijos ir Protokolo formomis galite susipažinti čia