Naudingos nuorodos
Dėl amoksicilino vaistinių preparatų tiekimo

Informuojame, kad esant amoksicilino vaistinių preparatų tiekimo sutrikimui, Lietuvos rinką iš Ispanijos pasiekė šie amoksicilino vaistiniai preparatai:

  • Amoxicilina Aurovitas 1000 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N20 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 1000 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N30 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 500 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N20 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 500 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N30 (2500 vnt.).

Gydytojai, norėdami paskirti gydymui šiuos vaistinius preparatus, turėtų išrašyti vardinį receptą ir Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimą, vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų SAM 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, nustatyta tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255896/asrx.

Jei gausime naujos informacijos apie Lietuvos rinkai patiektus kitus amoksicilino vaistinius preparatus arba apie papildomai įvežtą minėtų vaistų kiekį, apie tai informuosime atskirai.

Papildomai informuojame, jog šiuo metu rengiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno (toliau – kainynas) papildymo projektas, siekiant įtraukti dalį vardinių amoksicilino preparatų į kompensavimo sistemą. Skatiname sekti Tarnybos skelbiamas (adresu www.vvkt.lt) ir kainyno atnaujinimo naujienas ir primename, kad išrašant kompensuojamąjį vaistinį preparatą esantį kainyne, galioja įprasta kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka, t. y., vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo pildyti nereikia.