Naudingos nuorodos
EVA patvirtino pirmąjį svarbiausių vaistų nuo COVID-19 ligos sąrašą

2022 m. birželio 7 d. Europos vaistų agentūros (EVA) Iniciatyvinė darbo grupė vaistų stygiui ir saugumui stebėti (angl. Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products (MSSG) of the European Medicines Agency) patvirtino itin svarbių vaistų, skirtų gydyti COVID-19 ligą, sąrašą. Į sąrašą yra įtraukti vaistai, registruoti nuo COVID-19 ligos, o jų pasiūla ir paklausa bus atidžiai stebima, siekiant laiku nustatyti ir valdyti galimą jų trūkumą.


Atsižvelgiant į dabartinį pandemijos etapą, paskelbtame sąraše yra visos Europos Sąjungoje (ES) registruotos vakcinos ir vaistai, skirti gydyti COVID-19 ligą ar jos profilaktikai. Sąrašas bus reguliariai atnaujinamas, kad atspindėtų pandemijos situacijos pokyčius, dėl kurių gali kilti tam tikrų vaistų trūkumo rizika.

Į sąrašą įtrauktų vaistų registruotojai EVA privalo reguliariai teikti aktualią informaciją apie galimą vaistų trūkumą, planuojamus tiekimo sutrikimus bei turimas atsargas. Be to, valstybės narės turės reguliariai teikti ataskaitas apie numatomą svarbiausių vaistų poreikį nacionaliniu lygiu. Tai leis priimti atitinkamus sprendimus visoje Europoje, kad būtų išvengta galimo ypatingos svarbos vaistų trūkumo arba būtų sumažintas neigiamas poveikis, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą.

Daugiau aktualios informacijos žr. čia.