Naudingos nuorodos
Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 23 d. bus atnaujintas vaistinių preparatų Gopten (trandolaprilis) 2 mg kietosios kapsulės N28 ir Gopten (trandolaprilis) 4 mg kietosios kapsulės N28 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.