Naudingos nuorodos
Informacija apie perleistas vertes juridiniams asmenims ir paramą už 2021 m.

Tarnyba, vadovaudamasi teisės aktuose numatyta tvarka, gauna informaciją iš farmacinių kompanijų apie perleistas vertes juridiniams asmenims, taip pat informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie suteiktą paramą perleistų verčių gavėjams bei šią informaciją viešina.

Žemiau pristatomi apibendrinti gautų ataskaitų apie perleistas juridiniams asmenims ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą per 2020 ir 2021 metus duomenys.


Ataskaitas apie per 2021 metus perleistas vertes juridiniams asmenims Tarnybai pateikė 49 vaistinių preparatų registruotojai ar jų atstovai (tokio pobūdžio informacija apie 2020 metus buvo gauta iš 47 registruotojų).

2020 metais bendra perleistų verčių suma juridiniams asmenims siekė 1 752368 eurus, 2021 metais – kiek daugiau, t.y. 1 978391 eurą. 2021 m. stebimas nežymus išlaidų profesiniams renginiams, kai jos apmokėtos trečiajai šaliai ir atsilyginta už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje, sumažėjimas.

Šiame grafike pateikiama apibendrinta informaciją apie perleistas vertes juridiniams asmenims 2020- 2021 metais pagal perleistos vertės tikslą.

 

Detalesnis paaiškinimas:

Išlaidos profesiniams renginiams - profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas,  išskyrus kai išlaidos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl renginio valdymo.

Išlaidos profesiniams renginiams, kai jos apmokamos trečiajai šaliai - profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl renginio valdymo.

Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias - atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje.

Duomenys iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį suteiktą paramą perleistų verčių gavėjams, kurie yra juridiniai asmenys, rodo, kad tiek 2020, tiek 2021 metais vaistinių preparatų registruotojai suteikė paramos po kiek daugiau nei 2 milijonus eurų.

Visą informaciją apie perleistas vertes juridiniams asmenims ir duomenis apie paramą galite rasti čia
Minėti duomenys interneto svetainėje viešinami dvejus metus.