Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2017 metais

Informacija apie klinikinius tyrimus 2016 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2015 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2014 m. 
Informacija apie klinikinius tyrimus 2013 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2012 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2011 m.  
Informacija apie klinikinius tyrimus 2010 m. 
Informacija apie klinikinius tyrimus 2009 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2008 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2007 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2006 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2004 - 2005 m.
Informacija apie klinikinius tyrimus 2004 m.


Bendrieji 2017 m. duomenys
apie svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas

2017 m. buvo suorganizuota 15 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių bei 2 pasitarimai elektroniniu paštu. Tarybos sprendimų pagrindu priimti sprendimai dėl 58 prašymų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (55 – komerciniams tyrimams, 3 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 54 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (2 atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo, dar 2 atvejais klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta).

Klinikinių tyrimų paraiškų vertinimo savanoriškos harmonizavimo procedūros (VHP) metu gauta ir svarstyta 18 klinikinių tyrimų paraiškų (1 VHP procedūros atveju VVKT atliko referentinės šalies funkcijas).


1 lentelė. 2017 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

2

I/II fazė

1

II fazė

15

II/III fazė

2

III fazė

37

III/IV fazė

1

Iš viso KT paraiškų:

58

 

2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2017 m.

 

Duome-nys apie KT

 

2004 m.

 

2005 m.

 

2006 m.

 

2007 m.

 

2008 m.

 

2009 m.

 

2010 m.

 

2011 m.

 

2012 m.

 

2013 m.

 

2014 m.

 

2015 m.

 

2016 m.

 

2017 m. 

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

93

94

74

96

76

58

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

52

51

49

51

52

41

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

301

342

233

291

249

194 
 
 
 

3 lentelė. 2017 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal medicinos mokslo sritis.

 

Medicinos mokslo sritis

KT skaičius

Chirurgija

3

Dermatologija

1

Endokrinologija

1

Gastroenterologija

8

Ginekologija

4

Hematologija

2

Infektologija

1

Kardiologija

4

Nefrologija

2

Neurologija

3

Onkologija

7

Pediatrija

8

Psichiatrija

2

Pulmonologija

5

Reumatologija

7

Iš viso paraiškų:

58


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-04 12:45:11