Naudingos nuorodos
Dėl VVKT Mokslo tarybos nuostatų pakeitimo

2022 m. liepos 12 d. pakeisti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokslo tarybos (toliau – Tarybos) nuostatai, patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos


ministerijos (toliau – VVKT) viršininko 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-1236 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“. Esminis pakeitimas, kad Taryba teikia mokslinę nuomonę tik VVKT skyrių iškeltais klausimais (pagal poreikį), susijusiais su tiriamųjų, registruojamų ar registruotų vaistinių preparatų kokybe, saugumu ir veiksmingumu bei sveikatos technologijų klinikinės dalies vertinimu, t.y. nebebus prašoma Tarybos pateikti mokslinę nuomonę dėl visų vertinamų paraiškų.

Visą informaciją apie VVKT viršininko įsakymu patvirtintus sprendimus rasite VVKT interneto svetainėje. Informaciją apie:

  • registruotus, perregistruotus vaistinius preparatus rasite čia
  • patvirtintus II tipo reglamentinius keitimus (nacionalinė procedūra) ir klasifikacijos keitimus rasite čia
  • išduotus leidimus atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus rasite čia

Neskelbiama informacija, susijusi su paraiškų vertinimo atidėjimu ir nepritarimai, taip pat sprendimai dėl vaistinių preparatų tarpinių vertinimo protokolų.

Kai VVKT priima sprendimą nepritarti pateiktai paraiškai, užsakovui ar registruotojui/pareiškėjui, išsiunčiamas oficialus raštas, kuriame išsamiai paaiškinamos nepritarimo priežastys.