Naudingos nuorodos
Profesinės kvalifikacijos pripažinimas, norint dirbti pagal vaistininko arba vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją

Aktuali informacija asmenims, įgijusiems vaistininko profesinę kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK).

  • Esu Lietuvos pilietis, iki „Brexito“ JK įgijęs vaistininko profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Jeigu vaistininko profesinę kvalifikaciją  įgijote iki „Brexito“ arba ne vėliau kaip per vienus metus nuo JK išstojimo iš ES dienos, Jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“, kadangi profesinę kvalifikaciją esate įgijęs tuo metu, kai JK dar buvo ES valstybė narė, ir vaistininkų rengimo reikalavimai buvo suderinti visose ES valstybėse narėse. Daugiau informacijos rasite „Versli Lietuva“ puslapyje (reglamentuojamos profesijos): https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/reglamentuojamu-profesiju-sarasas/

  • Esu Lietuvos pilietis, po „Brexito“ JK įgijęs vaistininko profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Po „Brexito“ JK tampa trečiąja valstybe, todėl automatinio pripažinimo principas šiuo atveju nebus taikomas, nes nebegalioja ES teisės aktai ir minėtų profesijų rengimo reikalavimai JK jau nėra derinami su ES valstybių narių rengimo reikalavimais. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas bus vykdomas kaip ir piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiosiose valstybėse. Profesinių kvalifikacijų pripažinimą vykdo Lietuvos kompetentingos institucijos, vadovaudamosi LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 61 straipsnio nuostatomis. Kompetentingas institucijas ir konkrečius kontaktus pagal atitinkamas reglamentuojamas profesijas rasite „Versli Lietuva“ puslapyje (reglamentuojamos profesijos) : https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/reglamentuojamu-profesiju-sarasas/

!   Tačiau jeigu vaistininko profesinę kvalifikaciją įgijote po „Brexit, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo JK išstojimo iš ES dienos, jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“.

!   Asmenys, norintys dirbti JK pagal reglamentuojamą profesiją aktualią informaciją apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą JK gali rasti čia (https://www.gov.uk/guidance/get-your-eu-professional-qualification-recognised-in-the-uk).

1. Pažymos apie farmacijos specialisto diplomo, patvirtinančio įgytą profesinę kvalifikaciją, atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams ir geros praktikos patvirtinimo pažymos išdavimas.


Pažyma apie farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos atitikimą Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams ir pažyma, patvirtinanti, kad specialistas yra geros reputacijos, jo profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta.

Pareiškėjas reikiamus dokumentus gali atsiųsti paštu arba pristatyti į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) adresu Studentų g. 45A, Vilnius.

Pateikiamų dokumentų sąrašą ir prašymo formą rasite čia bei  paslaugos aprašymą rasite čia.

Pažyma pareiškėjui siunčiama paštu arba ją pareiškėjas gali pasiimti pats atvykęs į Tarnybą. Jei specialistą priimančioji šalis reikalauja atsiųsti pažymą tiesiogiai jiems, pareiškėjui siunčiama pažymos kopija (arba ją galima atsiimti atvykus į Tarnybą).

Kontaktinis asmuo

Auksė Dambrauskaitė
Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja
tel. (8 683) 13 813,
el. p. [email protected]

 

Pažyma išduodama nemokamai.

 
2. 
TREČIOJOJE VALSTYBĖJE ĮGYTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Trečiojoje valstybėje įgytą vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją vertina ir pripažįsta Tarnyba.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu, adresu Studentų g. 45A, Vilnius, Tarnybai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas).

Pateikiamų dokumentų sąrašą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis bei pilną paslaugos aprašymą rasite čia.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 526) 39 264,
el. p. [email protected]

Paslauga teikiama nemokamai.

3. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio vaistininko profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimas norint dirbti pagal vaistininko profesiją Lietuvos Respublikoje.

Tarnyba vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių vaistininko profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimą norint dirbti pagal vaistininko profesiją Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu, adresu Studentų g. 45A, Vilnius, Tarnybai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir formos bei  pilnas paslaugos aprašymą rasite čia.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 526) 39 264,
el. p. [email protected]

Paslauga teikiama nemokamai.

4. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje

Tarnyba vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių vaistininko profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimą norint laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, pradėdamas teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės turi asmeniškai arba paštu, adresu Studentų g. 45A, Vilnius, pateikti Tarnybai nustatytos formos rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų vaistininko paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją (toliau – deklaracija), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respubliką teikti vaistininko paslaugų. Kartu su deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui). 

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir formos bei  pilnas paslaugos aprašymą rasite čia.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 526) 39 264,
el. p. [email protected]

Paslauga teikiama nemokamai.

5. 
Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimas norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo profesiją (farmakotechniko) Lietuvos Respublikoje.

Tarnyba vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimą norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu, adresu Studentų g. 45A, Vilnius, Tarnybai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir formos bei  pilnas paslaugos aprašymą rasite čia.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 526) 39 264,
el. p. [email protected]

Paslauga teikiama nemokamai.
 
6. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Tarnyba vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių vaistininko padėjėjo profesinės (farmakotechniko) kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje pripažinimą norint laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, pradėdamas teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, turi asmeniškai arba paštu, adresu Studentų g. 45A, Vilnius, pateikti Tarnybai nustatytos formos rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją (toliau – deklaracija), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respubliką teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugų. Kartu su deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas.

 

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir formos bei  pilnas paslaugos aprašymą rasite čia.


Kontaktai pasiteiravimui:


tel. (8 526) 39 264,
el. paštas [email protected]

 


 
Paslauga teikiama nemokamai.


Trečiųjų šalių farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas


Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas

Vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-25 14:31:11