Naudingos nuorodos
Dėl 2021 m. vasario 11 d. Europos Komisijos sprendimo

2021 m. vasario 11 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos bortezomibo, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos Guillain-Barre sindromo bei demielinizuojančios polineuropatijos rizikos,  nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia
Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-16 08:52:52