Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti atstovais komitetuose

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) skiria atstovus į Europos Sąjungos Tarybos, Europos Tarybos, Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes, taip pat komitetus, darbo grupes ir kitus organus, nurodytus Europos Sąjungos teisės aktuose.


Šiuo metu VVKT ieško atstovų į šiuos komitetus:

  1. Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitete (toliau – CHMP) pakaitinio nario pozicijai. Išsamią informaciją apie CHMP veiklą galite rasti interneto svetainėje: https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp
  2. Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komitete (toliau – CD-P-PH) pagrindiniu atstovu. Paskiriama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu. Išsamią informaciją apie CD-P-PH veiklą galite rasti internetinėje svetainėje: https://www.edqm.eu/en/european-committee-pharmaceuticals-and-pharmaceutical-care-cd-p-ph  ir https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/TermsOfReference/falsified_medical_products_cd-p-ph-cmed_tor_2020-2021_en_final.pdf
  3. Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto farmacinės praktikos ir farmacinės rūpybos kokybės ir saugumo standartų ekspertų komiteto (toliau – CD-P-PH/PC)  pagrindiniu atstovu. Paskiriama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu. Išsamią informaciją apie CD-P-PH/PC veiklą galite rasti internetinėje svetainėje: https://www.edqm.eu/en/Pharmaceutical_Practices_and_Pharmaceutical_Care 

Kviečiame iki 2021 m. liepos 5 d. atsiųsti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui el. paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos pasirašytus dokumentus:

1. Motyvuotą prašymą dėl dalyvavimo komiteto veikloje.
2. Jeigu kandidatuojate į CHMP pakaitinio nario poziciją ir nesate įrašytas į EVA akredituotų ekspertų sąrašą:

    2.1. Prašymą dėl įrašymo į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma).

    2.2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.

    2.3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma).

    2.4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167