Naudingos nuorodos
Pareiškėjų dėmesiui

Atnaujinta vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedų forma, standartiniai teiginiai, kurie turi būti vartojami preparato charakteristikų santraukos 4.6. punkte ir homeopatinio vaistinio preparato, registruojamo pagal supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, išorinės pakuotės ženklinimo / pakuotės lapelio forma 


Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-1124 buvo patvirtinti homeopatinio vaistinio preparato, registruojamo pagal supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, išorinės pakuotės ženklinimo / pakuotės lapelio formos pakeitimai, o 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu (1.72E)1A-1135 patvirtinta vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų priedų forma bei standartiniai teiginiai, kurie turi būti vartojami preparato charakteristikų santraukos 4.6. punkte. Pareiškėjai nuo 2021 m. rugsėjo 3 d. teikdami registruoti vaistinius preparatus pagal supaprastintą  homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą turi vadovautis 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-1124 patvirtinta forma ir atitinkamai nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. teikdami registruoti ar derinti vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedus naujai registruojamiems ar perregistruojamiems vaistiniams preparatams, turi vadovautis 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu (1.72E)1A-1135 patvirtinta vaistinių preparatų registracijos pažymėjimo priedų forma bei standartiniais teiginiais, kurie turi būti vartojami preparato charakteristikų santraukos 4.6. punkte.

Jau registruotų vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų priedus galite atnaujinti teikdami reglamentinį keitimą, kurio metu keičiama informacija minėtuose prieduose. Taip pat vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų priedų informaciją galite atnaujinti teikdami IB tipo C.I.(z) reglamentinį keitimą.