Naudingos nuorodos
Ar įmonė gali vykdyti farmacinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose?

Gyvenamosios paskirties pastato (namo) ar jo patalpų naudojimo ne pagal paskirtį reikalavimus nustato Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas). Aprašo 3 punkte išvardinta, kokią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veiklą galima vykdyti gyvenamosios paskirties vieno buto name ar jo patalpose, nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Aprašo 4 punkte nurodyta, kokią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veiklą galima vykdyti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nedaranti žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai. Farmacinė veikla į Aprašo 3 ir 4 punktuose išvardytų veiklos rūšių sąrašą nepatenka, todėl Įmonė negali vykdyti farmacinės veiklos nurodytose gyvenamosios paskirties patalpose nepakeitusi jų paskirties.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-13 16:06:20