Naudingos nuorodos
Registruotojų /Lygiagretaus importo leidimų turėtojų dėmesiui

Primename, kad nuo 2019 m.  birželio 1 d. vaistinių preparatų registracijos pažymėjimai (po registracijos/perregistravimo/keitimų) / lygiagretaus importo leidimai bus išduodami tik pagal registruotojų / lygiagretaus importo leidimų turėtojų pateiktus prašymus. Prašymai laisva forma turi būti siunčiami elektroniniu paštu adresu sertifikatai@vvkt.lt