Naudingos nuorodos
„Grace period“ įteisinimas

Siekiant sudaryti sąlygas nenutrūkstamam vaistinių preparatų tiekimui į Lietuvos Respublikos rinką, Lietuvoje įteisinamas registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų (toliau – Keitimai) įgyvendinimo atidėjimas (išskyrus atvejus, susijusius su vaistinių preparatų saugumu).

Tuo tikslu buvo pakeistas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1A-233 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“. Įteisinus siūlomus keitimus, registruotojai turės galimybę Lietuvos rinkai sklandžiai ir nenutrūkstamai tiekti vaistinius preparatus lietuvių kalba  paženklintomis pakuotėmis su lietuviškais  pakuotės lapeliais.

Keitimų atidėjimo įgyvendinimo praktika pastebimai  sumažins registruotojų administracinę naštą –po kiekvieno keitimo patvirtinimo nebus prašoma teikti ataskaitą apie Lietuvos Respublikos rinkoje esančių ir (arba) iki vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų pakeitimo Lietuvos Respublikos rinkai pagamintų ir išleistų vaistinio preparato serijų ir pakuočių kiekius. Keitimų atidėjimo įgyvendinimo praktika taikoma ir kitose ES šalyse.

Aktualią įsakymo redakciją galite rasti paspaudę čia.