Naudingos nuorodos
Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Paclitaxel EBEWE (paklitakselis) 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1, Vinorelbin EBEWE (vinorelbinas) 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 1 ml N1 ir Vinorelbin EBEWE (vinorelbinas) 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.