Naudingos nuorodos
Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą komisija

   Leidinių įrašymo į Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą komisija yra Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko įsakymu sudaroma komisija, kurios funkcijos yra:

  • nagrinėti pareiškėjų prašymus įrašyti leidinius į Sąrašą;
  • teikti pasiūlymus viršininkui dėl leidinių įrašymo ar neįrašymo į Sąrašą;
  • rengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl Sąrašo pakeitimų bei papildymų projektus, šių projektų aiškinamuosius raštus ir teikti juos Tarnybos viršininkui.

 

Nuostatai

 

Nariai:

Kristina Povilaitienė – Vaistų registracijos skyriaus vedėja laikinai vykdanti Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vedėjo pareigas (Komisijos pirmininkė)
Virginija Špūraitė – Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vyresnioji specialistė (Komisijos sekretorė);
Rita Dzetaveckienė – Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Gintarė Gilaitė – Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Auksė Dambrauskaitė – Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-13 16:24:08