Naudingos nuorodos
Informacija apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2011 metais

Bendrieji 2011 m. duomenys apie VVKT svarstytas klinikinių tyrimų paraiškas 

  
   

2011 m. buvo organizuota 12 Klinikinių tyrimų tarybos (toliau – Tarybos) posėdžių. Iš viso juose apsvarstyti 96 prašymai išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinių preparatų tyrimą Lietuvoje (94 – komerciniams tyrimams, 2 – akademiniams tyrimams atlikti). Tarybos posėdžių metu priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti leidimai atlikti 89 klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje (4 klinikinių tyrimų atlikimui nebuvo pritarta; trimis atvejais klinikinių tyrimų užsakovai paraiškas atsiėmė iki galutinio Tarybos sprendimo priėmimo).

 

 

1 lentelė. 2011 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal klinikinių tyrimų (KT) fazes.

 

KT fazė

Pateiktų KT paraiškų skaičius

I fazė

3

I/II fazė

1

II fazė

14

II/III fazė

1

III fazė

72

IV fazė

5

Iš viso KT paraiškų:

96

 

 

2 lentelė. Duomenys apie klinikinius tyrimus Lietuvoje 2004 – 2011 m.

 

Duomenys apie KT

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

KT paraiškų skaičius

84

85

109

110

123

86

87

96

KT užsakovų skaičius

43

50

50

58

63

42

38

42

Tyrimų centrų skaičius

297

315

375

354

361

280

278

278

 

 

3 lentelė. 2011 m. svarstytų paraiškų išduoti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą skaičius pagal tyrėjų specialybę.

 

Tyrėjų specialybė

KT skaičius

Chirurgija

4

Dermatologija

3

Endokrinologija

12

Gastroenterologija

1

Hematologija

9

Infektologija

4

Kardiologija

10

Nefrologija

6

Neurologija

7

Oftalmologija

2

Onkologija

13

Pediatrija

4

Psichiatrija

7

Pulmonologija

3

Reumatologija

10

Urologija

1

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-18 15:06:49