Naudingos nuorodos


Naujienos
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-22

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-20

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
2023-09-19

Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Paroxetine Orion (Paroksetinas) 20 mg plėvele dengtos tabletės N30 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl įrašų Europos vaistų agentūros EudraGMDP duomenų bazėje apie veiklą vykdomą pagal sutartį pokyčių
2023-09-19

Informuojame, kad EudraGMDP duomenų bazėje įrašai apie veiklą vykdomą pagal sutartį (kokios paslaugos teikiamos kitems didmenininkams ir kokios paslaugos perkamos iš kitų didmenininkų pagal sutartį) nėra numatyti, todėl suvedant naujai išduotų vaistų didmeninio platinimo įmonių licencijų duomenis tokie duomenys nebepateikiami, o anksčiau suvesti duomenys EudraGMDP licencijų dalyje - Vaistiniai preparatai, kuriems taikomi specialieji reikalavimai - “Bet kokie apribojimai ar paaiškinamosios pastabos”, yra šalinami.

VVKT išduotų licencijų duomenis, taip pat ir duomenis apie veiklą vykdomą pagal sutartis,  įmonės ir jų partneriai (taip pat ir iš kitų šalių) gali pasitikrinti prisijungę prie VVKT VAPRIS sistemos: /index.php?884900521 

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-19

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Tarnyboje įdiegtas LEAN‘as
2023-09-18

Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (toliau – Tarnyba) sukurta įstaigos veiklos rodiklių stebėsenos sistema, įdiegti ASAICHI susirinkimai, sukurtas KAIZEN idėjų registras ir įgyvendintos kitos priemonės. Tai leidžia institucijai efektyviau organizuoti savo veiklą, nuolat gerinti Tarnybos atliekamų funkcijų kokybę ir operatyviau tenkinti visuomenės bei kitų suinteresuotų šalių poreikius.

Tarnybos informacinės sistemos VAISMIS veikla atstatyta
2023-09-15

Informuojame, kad informacinės sistemos  VAISMIS (Vaistų suvartojimo monitoringo informacinė sistema) veikla atstatyta. Vaistinių preparatų likučių  didmeninio platinimo sandėliuose ataskaitos paskelbtos.

Dėkojame už Jūsų supratingumą.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-14

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

VVKT klientų dėmesiui dėl Tarnybos informacinės sistemos VAISMIS trikdžių
2023-09-14

Informuojame, kad dėl ne nuo Tarnybos priklausančių veiksnių susiduriame su informacinės sistemos  VAISMIS (Vaistų suvartojimo monitoringo informacinė sistema) sistemos trikdžiais, todėl negalime atnaujinti vaistinių preparatų likučių  didmeninio platinimo sandėliuose ir vaistinių preparatų pardavimų ataskaitų.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-09-13

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Amoksiklav (Amoksicilinas/Klavulano rūgštis) 1000 mg/200 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui N5, Ospamox (Amoksicilinas) 1000 mg disperguojamosios tabletės N14, Xorimax (Cefuroksimas) 500 mg dengtos tabletės N10 ir Zarzio (Filgrastimas) 30 mln. V/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N5 (su adatos apsauga) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-13

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-09-12

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Idacio (Adalimumabas) 40 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,8 ml N2 (ir 2 alkoholiu suvilgyti tamponai),  Yaldigo (Mesalazinas) 1600 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 ir Ozempic (Semagliutidas) 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3 ml (4 dozės) ir 4 adatos N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-12

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-08

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Rugpjūčio 28-31 d. vyko Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC) posėdis
2023-09-07

Š.m. rugpjūčio 28-31 dienomis vyko Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC) posėdis.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-06

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl 2023 m. rugpjūčio 22 d. Europos Komisijos sprendimo
2023-09-06

2023 m. rugpjūčio 22 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirto vaistinio preparato Imnovid -Polmalidomidas, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 127a straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę, pritarė, kad būtina taikyti su saugiu ir veiksmingu vaisto naudojimu susijusius patvirtintus reikalavimus ir apribojimus.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-09-04

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 Pirmyn ->