Naudingos nuorodos
Jau paskelbta informacija apie perleistas vertes juridiniams asmenims

Informuojame, kad jau paskelbėme ataskaitą apie 2020 metais perleistas vertes juridiniams asmenims.


Primename, kad perleista vertė – vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo tiesiogiai ar netiesiogiai perleistos vertės gavėjui suteikta piniginė vertė arba ja išreiškiama natūrinė nauda.

Minėti duomenys skelbiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu ir Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-1537.

Metinė informacija skelbiama dvejus metus nuo pirmosios jos paskelbimo Tarnybos  svetainėje dienos, t. y. iki 2023 lapkričio 1 dienos.

Ataskaitą rasite čia.