Naudingos nuorodos
Pakuočių išpardavimas

Vaistu ankstesne pakuote leidžiama prekiauti nustatyta tvarka iki jos tinkamumo laiko pabaigos, kai išorinės ar vidinės pakuotės ženklinimas, dizainas arba pakuotės lapelio tekstas pasikeičia, įsigaliojus registracijos sąlygų, keitimui, užregistravus vaistinį preparatą, taikant vaistinio preparato registravimo savitarpio pripažinimo procedūrą vietoje nacionalinės procedūros arba perregistravus vaistinį preparatą, taip pat kai atliekamas klasifikacijos keitimas Tarnybos ir (arba) Europos Komisijos sprendimu.
 
Vaistu ankstesne pakuote prekiauti neleidžiama, kai jo tinkamumo laiko ir (arba) laikymo sąlygos keitimai taikomi ir ankstesnėms pakuotėms bei terapinių indikacijų, dozavimo, vartojimo metodo, saugumo infor­ma­cijos ir kitiems keitimams, padarytiems dėl to, kad vaisto vartojimas laikantis ankstesniojo pakuotės ženklinimo ir (ar) lapelio nurodymų kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai.
  
Visi atvejai, kai vaistų ankstesne pakuote prekiauti neleidžiama, nurodomi Mokslo tarybos posėdžių protokolų išrašuose.

Vaistinio preparato serijų ir kiekių ataskaita/ Report on batches and quantities of the medicinal product: http://bit.ly/VPkiekiai   
 
 


    

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-29 14:11:35