Naudingos nuorodos
Farmacinę veiklą vykdančių įmonių dėmesiui!

Norime informuoti, kad karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, patalpų, kuriose numatoma laikyti į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, atitikties reikalavimams įvertinimas bus atliekamas nuotoliniu būdu vertinant kartu su paraiška pateiktus dokumentus ir, esant poreikiui, pagal pareikalavimą pateiktus papildomus įrodymus (nuotraukas, signalizacijos suveikimo ataskaitas ir kt.).


 

Pasibaigus karantino laikotarpiui, nuotoliniu būdu patikrintos įmonės bus įtrauktos į patikrinimų planą, kuris bus paskelbtas VVKT internetinėje svetainėje.