Naudingos nuorodos
Dėl įrašų Europos vaistų agentūros EudraGMDP duomenų bazėje apie veiklą vykdomą pagal sutartį pokyčių

Informuojame, kad EudraGMDP duomenų bazėje įrašai apie veiklą vykdomą pagal sutartį (kokios paslaugos teikiamos kitems didmenininkams ir kokios paslaugos perkamos iš kitų didmenininkų pagal sutartį) nėra numatyti, todėl suvedant naujai išduotų vaistų didmeninio platinimo įmonių licencijų duomenis tokie duomenys nebepateikiami, o anksčiau suvesti duomenys EudraGMDP licencijų dalyje - Vaistiniai preparatai, kuriems taikomi specialieji reikalavimai - “Bet kokie apribojimai ar paaiškinamosios pastabos”, yra šalinami.

VVKT išduotų licencijų duomenis, taip pat ir duomenis apie veiklą vykdomą pagal sutartis,  įmonės ir jų partneriai (taip pat ir iš kitų šalių) gali pasitikrinti prisijungę prie VVKT VAPRIS sistemos: /index.php?884900521