Naudingos nuorodos
Informacija apie 2015 m. birželio 29 d. viešinimo renginį ir pranešimai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba š.m. birželio 29 d. surengė Projekto VP2-3.1-IVPK-10-V-01-015 „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ viešinimo renginį.
  
Renginio metu Tarnybos viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas pristatė kuriamus LR vaistinių preparatų registrą (VPREG) ir vaistinių preparatų informacinę sistemą (VAPRIS), kurie sudarys galimybę gauti viešąsias elektronines paslaugas Tarnybos klientams ir teikti vaistinių preparatų bei farmacinės veiklos licencijų informaciją į centrinę e-Sveikatos sistemą ESPBI.

 
Naujas VVKT sistemas kuria įmonė „Nortal“ UAB, kurios projektų vadovas Simonas Biškauskas pristatė įmonės patirtį įgyvendinant panašias sistemas kitose šalyse, supažindino su projekte taikomais pažangiais sprendimais bei išskyrė „E.sveikatos“ projektų kompleksiškumą.
 
Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė Gita Krukienė pristatė SAM įgyvendinamus „E.sveikatos“ projektus ir susijusius farmacijos teisės aktų pakeitimus.
 
Tarnybos specialistai detaliai supažindino su naujomis galimybėmis seminare gausiai dalyvavusius rinkodaros teisės turėtojus, gamybos, didmeninio platinimo įmonių, vaistinių bei visuomeninių organizacijų atstovus ir atsakė į klausimus.

„E.sveikata“ farmacijos sektoriuje viešinimo seminaro pranešimai:
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos. (Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas)
„Nortal“ UAB patirtis diegiant e. sveikatos projektus.(„Nortal“ UAB projektų vadovas Simonas Biškauskas)
VVKT Kokybės vadybos sistema ir paslaugų kokybė. (VVKT Kokybės vadybos skyriaus vedėja Lina Juonytė – Leonovičienė)
VVKT e-paslaugų kūrimas ir vidinių procesų automatizavimas. (Nortal“ UAB projektų vadovas Simonas Biškauskas)
Farmacijos teisės aktų pasikeitimai, naujienos ir aktualijos. (SAM Farmacijos departamento direktorė Gita Krukienė)
Naujos VVKT e-paslaugos - farmacinės veiklos licencijavimas. (VVKT Farmacinės veiklos ir licencijavimo skyriaus vedėja Auksė Dambrauskaitė)
Nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą teikimas, informacijos apie vaistinius preparatus teikimas.(Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus vyr. specialistė Simona Kudelienė)
Naujos VVKT e-paslaugos, Vaistinių preparatų posistemė. (Vaistų registracijos skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė)

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-02 09:38:15