Naudingos nuorodos
Registruotojų dėmesiui!

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba parengė sąrašą vaistinių preparatų, kurių registruotojai per šešis mėnesius nuo vaistinio preparato įregistravimo Tarnybai nepranešė apie pirmojo patiekimo Lietuvos Respublikos rinkai datą. Primename, kad ši pareiga yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje.

Pranešimas apie numatomą vaistinio preparato pirmojo patiekimo Lietuvos Respublikos rinkai datą Tarnybai turi būti pateikiamas raštu. Prašytume nurodyti šią informaciją:

•registruotojo pavadinimą;

•vaistinio preparato pavadinimą;

•vaistinio preparato stiprumą, farmacinę formą, kiekį pakuotėje;

•vaistinio preparato numatomą pirmojo patiekimo Lietuvos Respublikos rinkai datą;

•informaciją kontaktams (asmens vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas).