Naudingos nuorodos
Tarnyboje įdiegtas LEAN‘as

Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (toliau – Tarnyba) sukurta įstaigos veiklos rodiklių stebėsenos sistema, įdiegti ASAICHI susirinkimai, sukurtas KAIZEN idėjų registras ir įgyvendintos kitos priemonės. Tai leidžia institucijai efektyviau organizuoti savo veiklą, nuolat gerinti Tarnybos atliekamų funkcijų kokybę ir operatyviau tenkinti visuomenės bei kitų suinteresuotų šalių poreikius.


Tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, užbaigė beveik tris metus trukusį projektą „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0001), kurio metu patobulino savo veiklos procesų valdymo sistemą.

„Labai džiausiuosi, kad galėjome prisijungti prie šio projekto. Nors jį įgyvendinti buvo nelengva, rezultatai – išties puikūs. Tarnyboje įdiegti pasirinkti LEAN metodai leidžia institucijai veikti efektyviau ir kokybiškiau, čia ir dabar stebėti svarbiausius įstaigos rodiklius ir iš karto imtis veiksmų, pastebėjus dar tik besiformuojančią problemą. Minėta sistema taip pat skatina didesnį darbuotojų įsitraukimą, leidžia operatyviau tvarkyti gaunamą informaciją įstaigoje bei stiprinti komunikaciją tarp padalinių“, - teigia VVKT viršininkas Gytis Andrulionis.

Tarnybos vadovo teigimu, projekto metu buvo aprašyti ir sumodeliuoti, pagal Tarnybos poreikį išgryninti veiklos procesai, sukurtas Tarnybos veiklų procesų žemėlapis intranete. Taip pat sukurta rodiklių stebėsenos sistema – išgryninti dalies Tarnybos padalinių kasdienę veiklą atspindintys rodikliai, dalyje Tarnybos padalinių rodikliai stebimi ASAICHI susirinkimuose, sudarytas susirinkimų tinklelis, įdiegtas KAIZEN (nedideli veiklos patobulinimai, siekiant didžiausios vertės) metodas – Tarnybos intranete sukurtas techninis patobulinimų teikimo ir įgyvendinimo įrankis (registras), patvirtintas KAIZEN tvarkos aprašas ir darbuotojų motyvavimo sistema. Tarnybos darbuotojams suorganizuotos PDTV (pagal pirmąsias šių žodžių raides – planuok, daryk, tikrink, veik) sesijos, skirtos konkrečiai problemai išanalizuoti ir spręsti. Veiklos procesams optimizuoti ar problemoms spręsti Tarnyboje taip pat buvo įgyvendinti įvairūs skaitmenizacijos (skaitmeninimo, procesų automatizacijos ir/ar robotizavimo) sprendimai, sėkmingai prisidėta kuriant intraneto tinklalapį.

„Visi šie metodai mums leidžia veikti kryptingiau, matuoti rezultatus ir progresą, aiškiai paskirstyti prioritetinius darbus bei atsižvelgiant į dinamišką situaciją farmacijos srityje, nuolat gerinti veiklą. Dėkoju Vyriausybės kanceliarijai ir LEAN ekspertams už bendrą darbą“, - tvirtina G. Andrulionis.