Naudingos nuorodos
Naujienos
VVKT klientų dėmesiui, Tarnybos informacinių sistemų VAPRIS/VPREG bei tinklo trikdžiai pašalinti, sistemų veikla atstatyta 2023-03-13!
2023-03-13

Šiandieną (2023-03-13) nuo 11 val. buvo pašalintos informacinių sistemų (VAPRIS/VPREG) bei tinklo problemos. 

Atsiprašome už nepatogumus, su kuriais susidūrėte sistemų trikdžių metu. Kilus klausimams prašome skambinti VVKT svetainėje nurodytais kontaktais. Dėkojame už Jūsų suprantingumą.

VVKT klientų dėmesiui dėl Tarnybos informacinių sistemų VAPRIS/VPREG bei tinklo trikdžių 2023-03-13!
2023-03-13

Nuo ketvirtadienio dienos (2023-03-09) dėl ne nuo Tarnybos priklausančių veiksnių susiduriame su informacinių sistemų (VAPRIS/VPREG) bei tinklo problemomis. Iškilę nesklandumai yra globalūs, žinomi ir sprendžiami. Planuojamas sistemos veiklos atnaujinimas išoriniams naudotojams šiandieną (2023-03-13). Apie sistemų veiklos atstatymą informuosime papildomai.

Atsiprašome už nepatogumus, su kuriais susiduriate. Kilus klausimams prašome skambinti VVKT svetainėje nurodytais kontaktais. Dėkojame už Jūsų suprantingumą.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-03-10

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-03-10

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Ferrum Lek (Geležies (III) hidroksido polimaltozės kompleksas) 100 mg kramtomosios tabletės N30, Vinorelbin EBEWE (Vinorelbinas) 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 1 ml N1, Quetiapine Actavis (Kvetiapinas) 100 mg plėvele dengtos tabletės N60 ir Phezam (Piracetamas/Cinarizinas) 400 mg/25 mg kietosios kapsulės N60 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Gamintojai patiekė trūkstamų antibakterinių vaistų Lietuvos rinkai
2023-03-09

Bendradarbiaujant su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir partneriais, Lietuvai pavyko mažiausiai keliems mėnesiams apsirūpinti antibakteriniais vaistais, kurių stygių šiuo metu patiria daugelis valstybių. Šį mėnesį Lietuvą pasiekė daugiau nei kelios dešimtys tūkstančių pakuočių vaistų, kurių veiklioji medžiaga yra amoksicilinas.

Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT), bendradarbiaujant su Europos vaistų agentūra (EVA), taip pat Lenkijos gamintojais dėl šių vaistų pristatymo, pavyko patiekti Lietuvoje neregistruotų amoksicilino vaistinių preparatų iš Lenkijos, Ispanijos ir Portugalijos.

„Dėl tiekimo grandinių sutrūkinėjimo ir farmacijos gamybos sunkumų susiklostė globalus kai kurių vaistų trūkumas, kuris neaplenkė ir Lietuvos. Pastaruosius porą mėnesių buvo dedamos didžiulės pastangos ir bendradarbiaujama visais lygmenimis, kad būtų atstatytas tiekimas ir vaistai pasiektų Lietuvą. Šios pastangos buvo rezultatyvios, iš įvairių šaltinių Lietuvą pasiekė ir pasieks kelios dešimtys tūkstančių pakuočių antibakterinių vaistų, vertinant dabartinį poreikį, jų užteks bent porai mėnesių“, – sako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. 

„Siekdami kaip įmanoma labiau sumažinti antibakterinių vaistų stygiaus poveikį pacientams, ne tik operatyviai išdavėme leidimus visiems tiekėjams, kurie tik į mus kreipėsi, tiekti vaistus pakuotėmis, paženklintomis užsienio kalba, tačiau labai aktyviai bendradarbiavome su didmenininkais, užmezgėme ryšius su Lenkijos gamintojais, taip pat, tarpininkaujant Europos vaistų agentūrai, bendravome su kitais užsienio registruotojais ir Lietuvos tiekėjais, galinčiais patiekti Lietuvos rinkai amoksicilino vaistinių preparatų. Tokio bendro darbo dėka Lietuvos pacientai vėl gali įsigyti amoksicilino suspensijų, tablečių“, – teigia Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gytis Andrulionis.

SAM ir VVKT informuos gydymo įstaigas ir vaistines apie šių vaistų išrašymo tvarką.

Papildomai informuojame, jog šiuo metu rengiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno papildymo projektas, siekiant įtraukti dalį vardinių amoksicilino preparatų į kompensavimo sistemą.  Rekomenduojame sekti Tarnybos skelbiamas (adresu www.vvkt.lt) ir kainyno atnaujinimo naujienas ir primename, kad  išrašant kompensuojamąjį vaistinį preparatą esantį kainyne, galioja įprasta kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka, t. y., vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo pildyti nereikia.

Primename, jog amoksicilino trūkumo pagrindinė priežastis – stipriai padidėjęs šių antibakterinių vaistų poreikis, kuris atsirado po COVID-19 pandemijos. Pandemijos metu buvo sumažėjęs sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, todėl ir gamybos pajėgumai buvo sumažinti. Šiuo metu esant šių ligų šuoliui, gamintojai nebespėja patenkinti šių vaistų poreikio, tad dauguma ES šalių patiria minėto vaisto stygių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vaistų tiekimą organizuoja vaistų gamintojai, didmeninio vaistų platinimo  licencijos  turėtojai, o ne Lietuvos sveikatos institucijos. SAM ir VVKT savo kompetencijų ribose sudaro sąlygas, kad vaistų tiekimas, esant vaistų trūkumui, vyktų kiek įmanoma sklandžiau.

VVKT klientų dėmesiui dėl Tarnybos informacinių sistemų VAPRIS/VPREG bei tinklo trikdžių 2023-03-10!
2023-03-09

Nuo vakar dienos (2023-03-09) dėl ne nuo Tarnybos priklausančių veiksnių susiduriame su informacinių sistemų (VAPRIS/VPREG) bei tinklo problemomis. Iškilę nesklandumai yra globalūs, žinomi ir sprendžiami. Planuojamas sistemos veiklos atnaujinimas šiandieną (2023-03-10). Apie sistemų veiklos atstatymą informuosime papildomai.

Atsiprašome už nepatogumus, su kuriais susiduriate. Kilus klausimams prašome skambinti VVKT svetainėje nurodytais kontaktais. Dėkojame už Jūsų suprantingumą.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-03-09

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-03-09

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Ketoconazol-ratiopharm (Ketokonazolas) 20 mg/ml šampūnas 60 ml N1, Spirix (Spironolaktonas) 25 mg tabletės N30, Spirix (Spironolaktonas) 50 mg tabletės N30 ir Loperamid-ratiopharm (Loperamido hidrochloridas) 2 mg plėvele dengtos tabletės N10 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl amoksicilino tablečių tiekimo
2023-03-07

Esant amoksicilino tablečių tiekimo sutrikimui, Lietuvą pasiekė iš Portugalijos 10 000 pakuočių amoksicilino tablečių, pavadinimu  Amoxicilina Generis 1000 mg comprimidos revestidos por película N16,  siunta.

Primename, kad Lietuvos rinkoje yra prieinamos ir amoksicilino vaistiniai preparatai iš Lenkijos - AMOTAKS 1 g tabletės N20 (Tarchomin Polfa S.A.) ir Ispanijos. Iš Ispanijos patiektų vaistų pavadinimus ir kiekius rasite čia /index.php?4046607543

Gydytojai, norėdami paskirti gydymui šiuos vaistinius preparatus, turėtų išrašyti vardinį receptą ir Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimą, vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų SAM 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, nustatyta tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255896/asrx.

Gavę naujos informacijos apie Lietuvos rinkai patiektus papildomus amoksicilino kiekius, apie tai informuosime atskirai.

Papildomai informuojame, jog šiuo metu rengiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno (toliau – kainynas) papildymo projektas, siekiant įtraukti dalį vardinių amoksicilino preparatų į kompensavimo sistemą. Skatiname sekti Tarnybos skelbiamas (adresu www.vvkt.lt) ir kainyno atnaujinimo naujienas ir primename, kad išrašant receptą kompensuojamajam vaistiniam preparatui, esančiam kainyne, galioja įprasta kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka, t. y., vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo pildyti nereikia.

Sekite mūsų naujienas. Kiekvienas vartotojas turi galimybę jas užsisakyti ir kaip naujienlaiškį automatiškai gauti savo nurodytu elektroninio pašto adresu.

VVKT primena: vykdant vaistų saugumo stebėseną, ypač svarbūs pranešimai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus
2023-03-07

2003 pranešimai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus  – tiek Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) jų gavo praėjusiais, 2022 metais.

VVKT vykdo nuolatinę vaistų saugumo stebėseną. Pagrindinis būdas, leidžiantis stebėti vaistų saugumą bei užtikrinti pacientų gydymą veiksmingais ir saugiais vaistais – tai pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas (ĮNR) į juos rinkimas ir vertinimas. Duomenys apie ĮNR yra renkami iš pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų, pranešti apie pastebėtas ĮNR taip pat yra įpareigoti ir vaistų registruotojai.

2022 metais bendras gautų pranešimų skaičius dėl patirtų nepageidaujamų reakcijų į vaistus, įskaitant ir vakcinas, buvo pakankamai  didelis – tai 2003 ĮNR pranešimai. Didžiąją dalį gautų pranešimų, t. y., 61 proc., vis dar sudarė pranešimai apie vakcinų nuo COVID-19 ligos sukeltas nepageidaujamas reakcijas. Atitinkamai 39 proc. ĮNR pranešimų buvo gauti apie vaistus ir kitas vakcinas.

Vertinant paskutinių trejų metų laikotarpiu gautus pranešimus apie ĮNR į vaistus (išskyrus pranešimus dėl vakcinų nuo COVID-19 ligos), matyti kad jų kasmet po truputį mažėja. 2020 metais ĮNR pranešimų skaičius buvo 1338, 2021 metais gautas 801 pranešimas apie ĮNR į vaistus, o 2022 metais – 778 ĮNR pranešimai. Bendras pranešimų skaičius 2022 metais, lyginant su 2021 metais, sumažėjo 380 procentais, t. y., 5606 pranešimais. Kodėl taip nutiko paaiškinti paprasta – 2021 metais buvo gautas itin didelis pranešimų apie ĮNR į vakcinas nuo COVID-19 ligos skaičius dėl tuo metu vykusios aktyvios vakcinacijos. 2022 metais vakcinacijos apimtys sumažėjo, todėl atitinkamai sumažėjo ir  bendras VVKT gautų pranešimų apie ĮNR skaičius.

2022 metais daugiausiai pranešimų pateikė pacientai (930 pranešimų), kiek mažiau sveikatos priežiūros specialistai (679 pranešimai) bei vaistinių preparatų registruotojai (390 pranešimai). Mažiausiai ĮNR pranešimų pateikė vaistininkai (4 pranešimai). Lyginant su 2021 metais, 2022 metais taip pat vyrauja pacientų teikiami ĮNR pranešimai.  

2022 metais iš viso buvo gauti 358 ĮNR pranešimai apie sunkias ir  1645 pranešimai – apie nesunkias nepageidaujamas reakcijas. Daugiausiai nepageidaujamų reakcijų sukėlė vaistai, priklausantys sistemiškai veikiančių priešinfekcinių bei antinavikinių ir imunomoduliacinių vaistų grupėms.

Didžiąją dalį 2022 metais gautų pranešimų sudarė spontaniniai ĮNR pranešimai, t. y., 1900 pranešimų. Literatūros šaltinių duomenimis yra paremti 65 gauti pranešimai, tuo tarpu 38 ĮNR pranešimai yra iš vykdomų vaistinių preparatų tyrimų.   

Apibendrinant gautus pranešimus apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, galima teigti, kad 2022 metais didžioji dalis pranešimų vis dar buvo susijusi su  skiepijimu vakcinomis nuo COVID-19 ligos. Kitų analizuojamų rodiklių tendencijos išlieka panašios kaip ir ankstesniais metais.

VVKT atkreipia dėmesį, kad kiekvieno ĮNR pranešimo duomenų vertinimas yra individualus.  Įtariamos nepageidaujamos reakcijos priežastinis ryšys vertinamas pagal tam tikrus, Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytus, kriterijus. Ypač svarbūs įtariamos nepageidaujamos reakcijos patvirtinimui ir įvertinimui medicininiai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta kokiomis  ligomis asmuo serga, kokius vaistinius preparatus vartoja, kokie medicininiai tyrimai pastaruoju metu buvo jam atlikti bei kita svarbi medicininė informacija.

VVKT taip pat primena, kad sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai) gavę informacijos apie įtariamą nepageidaujamą reakciją, kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įtariamos nepageidaujamos reakcijos į vaistą atsiradimo ir (ar) informacijos apie tai gavimo dienos, turi pateikti VVKT Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą. Pranešti galima:

Šalutinį vaistų poveikį gali registruoti ir patys pacientai. Pranešimą galima pateikti šiais būdais:

Pateikiant ĮNR pranešimus, esant galimybei, svarbu pridėti ir medicininius dokumentus, kurie gali būti reikšmingi pagrindžiant įtariamos nepageidaujamos reakcijos priežastinį ryšį su vartotu vaistu.  

VVKT prašo pateikti tik kontaktinę informaciją, kad reikalui esant, būtų galima susisiekti. Visi pranešime pateikti duomenys yra saugūs ir konfidencialūs. Jei pacientas nenori pranešimo apie patirtą ĮNR pateikti pats, gali paprašyti, kad tai už jį padarytų kitas asmuo, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistas ar vaistininkas. Tačiau VVKT būtina žinoti asmens, patyrusio ĮNR, amžių ir lytį, nes ši informacija yra svarbi tiriant ir vertinant veiksnius, dėl kurių kai kurie pacientai gali patirti tam tikras ĮNR.

Dėkojame visiems, pateikusiems pranešimus apie patirtas ĮNR į vaistus bei raginame ir toliau išlikti aktyviems. Visi kartu prisidėkime prie vaistų saugumo.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-03-03

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Arava (Leflunomidas) 20 mg plėvele dengtos tabletės N30 ir Toujeo (Insulinas glarginas) 300 V/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml N5 (SoloStar) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-03-03

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl amoksicilino vaistinių preparatų tiekimo
2023-03-03

Informuojame, kad esant amoksicilino vaistinių preparatų tiekimo sutrikimui, Lietuvos rinką iš Ispanijos pasiekė šie amoksicilino vaistiniai preparatai:

  • Amoxicilina Aurovitas 1000 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N20 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 1000 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N30 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 500 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N20 (4000 vnt.);
  • Amoxicilina Aurovitas 500 mg comprimidos recubiertos con película (plėvele dengtos tabletės) N30 (2500 vnt.).

Gydytojai, norėdami paskirti gydymui šiuos vaistinius preparatus, turėtų išrašyti vardinį receptą ir Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimą, vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų SAM 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, nustatyta tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255896/asrx.

Jei gausime naujos informacijos apie Lietuvos rinkai patiektus kitus amoksicilino vaistinius preparatus arba apie papildomai įvežtą minėtų vaistų kiekį, apie tai informuosime atskirai.

Papildomai informuojame, jog šiuo metu rengiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno (toliau – kainynas) papildymo projektas, siekiant įtraukti dalį vardinių amoksicilino preparatų į kompensavimo sistemą. Skatiname sekti Tarnybos skelbiamas (adresu www.vvkt.lt) ir kainyno atnaujinimo naujienas ir primename, kad išrašant kompensuojamąjį vaistinį preparatą esantį kainyne, galioja įprasta kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka, t. y., vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo pildyti nereikia.


Informuojame, kad šiandieną 2023-03-02 nuo 13 val. iki +/- 14 val. vyks VAPRIS sistemos atnaujinimo darbai!
2023-03-02

Informuojame, kad šiandieną 2023-03-02 (ketvirtadienis) nuo 13 val. iki +/- 14 val. vyks VAPRIS sistemos atnaujinimo darbai. Šiuo nurodytu laiku sistema neveiks. Atsiprašome už laikinus trikdžius ir nepatogumus.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-03-01

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2023-03-01

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Rezaxon (Ceftriaksonas) 1 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui N1 ir Sustanon (Testosterono esterių mišinys) 250 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml, N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-02-28

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2023-02-24

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

<- Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 37 Pirmyn ->