Naudingos nuorodos
7. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė

7.1. Tarptautinės sutartys reglamentuojančios Narkotinių medžiagų ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę

7.1.1. 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendroji narkotinių medžiagų konvencija (Konvencija)
(Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys/ /1961-03-30/Prisijungta nuo 1994-01-27; Prisijungimo dokumentai deponuoti nuo 1994-02-28; Įsigalioja nuo 1994-03-30/Valstybės žinios, 2001, Nr.51-1768)

7.1.2. 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencija (Konvencija)
(Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys/ /1971-02-21/Prisijungimo dokumentai deponuoti nuo 1994-02-28; Įsigalioja nuo 1994-05-29/Valstybės žinios, 2001, Nr.50-1743)

7.1.3. 1988 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (Konvencija)
(Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys/ /1988-12-19/Ratifikuota nuo 1998-03-12; Prisijungimo dokumentai deponuoti nuo 1998-06-08; Įsigalioja nuo 1998-09-06/Valstybės žinios, 1998, Nr.38-1004)

7.2. Įstatymai

7.2.1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Įstatymas)
(Lietuvos Respublikos Seimas/VIII-602/2002-12-10/Aktuali nuo 2002-12-10 iki 2006-11-15)

7.3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas

7.3.1. Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo (Įsakymas, Sąrašas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/5/2000-01-06/Įsigalioja nuo 2000-01-15/Valstybės žinios, 2000, Nr.4-113)

7.4. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo ir eksporto kontrolė

7.4.1. Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo (Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/409/2001-07-25/Įsigalioja nuo 2001-08-02/Valstybės žinios, 2001, Nr.66-2429)

7.4.2. Dėl kai kurių psichotropinių medžiagų importo į Lietuvos Respubliką uždraudimo(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/225/1997-04-25/Įsigalioja nuo 1997-05-17/Valstybės žinios, 1997, Nr.42-1041)

7.5. Farmacinės veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimas

7.5.1. Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpų įrengimo reikalavimų patvirtinimo(Įsakymas, Reikalavimai)
(Sveikatos apsaugos ministerija/342/482/1998-08-25/Įsigalioja nuo 1998-09-03/Valstybės žinios, 1998, Nr.77-2195)

7.5.2. Dėl Licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos narkotines ir psichotropines medžiagas, užsiimti jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje išdavimo taisyklių patvirtinimo(Taisyklės, Nutarimas)
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/1630/1995-12-28/Įsigalioja nuo 1996-01-06/Valstybės žinios, 1996, Nr.1-26)

7.5.3. Dėl farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/11/1996-01-04/Įsigalioja nuo 1996-01-20/Valstybės žinios, 1996, Nr.6-168)

7.6. Kiti teisiniai aktai, reglamentuojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę

7.6.1. Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/705/1997-12-23/Įsigalioja nuo 1998-01-10/Valstybės žinios, 1998, Nr.3-65)

7.6.2. Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpų ligoninių vaistinėse(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/275/2000-05-24/Įsigalioja nuo 2000-10-01/Valstybės žinios, 2000, Nr.44-1276)

7.6.3. Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, apyvartos ataskaitų teikimo ir formų patvirtinimo (VVKT įsakymas)
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-1019/2011-10-18/Įsigalioja nuo 2011-10-22/Valstybės žinios, 2011, Nr. 127-6050)

7.6.4. Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse tvarkos(Įsakymas, Tvarka)
(Sveikatos apsaugos ministerija/294/1998-06-04/Įsigalioja nuo 1998-06-20/Valstybės žinios, 1998, Nr.56-1568)

7.6.5. Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo(Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-653/2007-08-06/Įsigalioja nuo 2007-09-18/Valstybės žinios, 2007, Nr.90-3587)

7.6.6. 
Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas)
(Sveikatos apsaugos ministerija/V-1051/2006-12-13/Įsigalioja nuo 2006-12-19/Valstybės žinios, 2006, Nr. 138-5283)
 

Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-08 10:56:33