Naudingos nuorodos
Europos vaistų agentūra pradeda deksametazono, skirto gydyti suaugusiuosius, sergančius COVID-19 infekcija, kuriems reikalinga kvėpavimo takų palaikymo sistema, apžvalgą

Europos vaistų agentūra (toliau - EVA) peržiūri klinikinio tyrimo „RECOVERY“ rezultatus. Klinikinio tyrimo metu  deksametazonas buvo skiriamas ligoninėje gydomiems pacientams, sergantiems COVID-19. Šioje tyrimo dalyje buvo tiriamas deksametazono, kuris buvo paskirtas kartu su įprastu gydymu, poveikis pacientams, kuriems buvo skiriamas deguonis papildomai (pvz., per kaukę ar intubacinį vamzdelį) ir tų, kurie negauna deguonies.


Klinikinio tyrimo „RECOVERY“ metu vertintos per 28 dienas nuo gydymo deksametazonu pradžios užfiksuotos pacientų mirtys. Preliminarūs rezultatai rodo, kad, palyginti su įprastiniu gydymu, deksametazonas:

• maždaug 35 % sumažino pacientų, kuriems taikoma invazinė mechaninė ventiliacija, mirtingumą;

• maždaug 20 % sumažino pacientų, gaunančių deguonį be invazinės ventiliacijos, mirtingumą;

• nesumažėjo pacientų, kuriems nebuvo taikytas gydymas deguonimi, mirties atvejų. 

Peržiūros tikslas – pateikti nuomonę apie klinikinio tyrimo „RECOVERY“ rezultatus, ypač apie galimą deksametazono vartojimą gydant suaugusiuosius, sergančius COVID-19.

Kai tik klinikinio tyrimo „RECOVERY“ gautų rezultatų peržiūra bus baigta, EVA pateiks papildomos informacijos.

Daugiau informacijos žiūrėti čia: