Naudingos nuorodos
VVKT vadovas išrinktas Europos šalių vaistų agentūrų vadovų tinklo Valdymo grupės nariu

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Gytis Andrulionis rugsėjo 15-16 dienomis vykusio HMA plenarinio posėdžio metu buvo išrinktas naujuoju Europos šalių vaistų agentūrų vadovų tinklo Valdymo grupės (The Heads of Medicines Agencies Management Group (HMA-MG)) nariu. Tai pirmas kartas, kai tokias pareigas užima Lietuvos atstovas.


Europos šalių vaistų agentūrų vadovų tinklas (HMA) – tai nacionalinių kompetentingų institucijų, atsakingų už žmonėms skirtų bei veterinarinių vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų reglamentavimą Europos ekonominėje erdvėje (EEE), vadovų tinklas.

HMA sprendžia svarbiausius tinklo strateginius klausimus, ypač daug dėmesio skiriant vaistų reguliavimo sistemos Europoje kūrimui, koordinavimui ir nuosekliam pastarosios darbui, taip pat koordinuoja abipusio pripažinimo (MRP) ir decentralizuotas vaistų registracijos procedūras (DCP). Nuolat tarpusavyje keičiasi aktualia informacija ir geriausia patirtimi.

HMA Valdymo grupė koordinuoja Vaistų agentūrų vadovų tinklą, administruoja ir prižiūri HMA nuolatinio sekretoriato vadovus, atstovauja ir bendradarbiauja HMA santykiuose su Europos Tarybai pirmininkaujančia valstybe, veikia HMA vardu kitose specialiai įgaliotose srityse.