Naudingos nuorodos
Kviečiame naudotis VVKT teikiamomis elektroninėmis paslaugomis

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).
  
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos vaistininko praktikos licencijų išdavimo ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, licencijų farmacinei veiklai išdavimo juridiniams asmenims bei informacijos apie vaistinius preparatus teikimo (interaktyvi informacijos apie vaistinius preparatus paieška, pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus teikimas) elektroninės paslaugos, kurios teikiamos iš Tarnybos informacinės sistemos VAPRIS.
 
Tarnyba kviečia naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis. Informacija apie jas skelbiama:

Atkreipiame dėmesį, kad VIISP realizuoti sprendimai juridinių asmenų vadovams suteikia galimybę įgalioti savo darbuotojus atlikti tam tikrus veiksmus elektroninėje erdvėje (pvz., vaistinių vadovams įgalioti farmacinės veiklos vadovus teikti paraiškas vaistinės veiklos licencijoms gauti, pakeisti ir pan.). Prie VIISP prisijungęs e. paslaugų gavėjas (fizinis asmuo) bet kuriuo metu gali pasirinkti veikti pagal įgaliojimą. Pasirinkus veikti pagal įgaliojimą, e. paslaugų gavėjui (įgaliotajam) yra matomi tik jam leidžiami atlikti veiksmai kito asmens vardu. Inicijavus veiksmo atlikimą, prieš pradedant veiksmo vykdymą, yra patikrinama ar e. paslaugų gavėjui (įgaliotajam) leidžiama atlikti šį veiksmą. Atlikus bet kokį e. paslaugos veiksmą, yra išsaugomas įgaliojimo registracijos numeris, suteiktas VIISP. Informaciją ir pagalbą naudojantis VIISP rasite čia.
 
Įgaliojimo pavyzdys, kaip atlikti veiksmus, susijusius su Tarnybos vaistinių preparatų informacine sistema „VAPRIS“.
  
Naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis taupysite savo ir Tarnybos laiką, savo vartotojo paskyroje ir el. paštu galėsite gauti pranešimus apie prašymų, paraiškų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, matysite išduotus leidimus, licencijas. Neprisijungę vartotojai VAPRIS galės atlikti interaktyvią informacijos apie vaistinius preparatus paiešką, pateikti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus.
  
Su elektroninių paslaugų, kurios teikiamos iš Tarnybos informacinės sistemos VAPRIS, taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Jei susidurtumėte su problemomis naudojantis Tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, prašome kreiptis el. paštu [email protected] bei kontaktais, nurodytais konkrečių paslaugų teikimo aprašymuose.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-03 13:45:42