Naudingos nuorodos
Rekomendacijos dėl reguliavimo lūkesčių ir lankstumo COVID-19 pandemijos metu žmonėms skirtų vaistų registruotojams, gamintojams ir didmeninio platinimo įmonėms

Europos Komisija, bendradarbiaudama su pagal direktyvos 2001/83 / EB 27 straipsnį įsteigta tarpusavio pripažinimo ir decentralizuotų procedūrų koordinavimo grupe (CMDh), Europos vaistų agentūrų tinklu ir Europos vaistų agentūra paskelbė klausimų ir atsakymų dėl žmonėms skirtų vaistų reglamentavimo lūkesčių COVID-19 pandemijos metu dokumentą.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas, su juo galima susipažinti čia.

CMDh susitarė dėl papildomų klausimų ir atsakymų, kuriuose pateikiama praktinė informacija, kaip konkrečiai atsižvelgti ir taikyti Europos Komisijos nustatytas savitarpio pripažinimo/decentralizuotų procedūrų nuostatas.

Prašymai dėl vaistų registravimo procedūrų, teikiami vadovaujantis klausimų – atsakymų dokumentų nuostatomis, turėtų būti siunčiami Tarnybai el. paštu vvkt@vvkt.lt, temos pavadinime pridedant „COVID-19“.